Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Свържете се с програма CLUBSMART или Центъра за работа с клиенти

Програма CLUBSMART

Безплатна телефонна линия: 0800 11 515

Телефони:+ 359  2 9454751, + 359  2 9454681

Факс: + 359  2 9454929

e-mail: smartbul@shell.com

Горива и търговски комплекси

Безплатна телефонна линия: 0800 13 482

За обаждания от чужбина: +359 800 13 482

Contacts
Услуга Факс E-mail
Обратна връзка и мнения 0800 13 143 feedback-bg@shell.com

Други контакти:

Телефон:+ 359  2 9601700

Факс: + 359  2 9454929

е-mail: Shell.Bulgaria@shell.com

Отдел "Човешки ресурси": HumanResourcesBulgaria@shell.com

euroShell карти

Безплатна телефонна линия: 0800 13 483

За обаждания от чужбина: +359 800 13 483

Център за работа с клиенти - euroShell карти
Услуга Факс E-mail
Блокиране на карти 0800 13 149 blockcard-bg@shell.com
Общи запитвания 0800 13 152 euroshell-bg@shell.com
Обратна връзка и мнения 0800 13 150 cardfeedbackandissues-bg@shell.com
Нови клиенти 0800 13 151 cardnewbusiness-bg@shell.com

Shell Upstream

Телефон: +359 2 9601700

Факс: +359 2 9454929

Имейл: upstream-bulgaria@shell.com