Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Навигация

За да достигнете бързо и лесно до отделните секции на сайта на Shell България, използвайте връзките и менютата в лявата и горната лента за навигация, както и дясната лента за актуална информация. По същия начин ще намерите и информация, намираща се в сайтове на Shell в други страни по света.

Лявата навигационна лента е изградена под формата на дърво и дава възможност за намиране на търсена информация чрез тематична класификация в раздела "В този сайт". При избор на връзка от тази лента ще се отвори следващо ниво с повече детайли и подтеми при наличие на такива. Информацията, която се отнася до текущата тема, се отваря в централната част на екрана.

В крайната дясна част на горната навигационна лента е падащото меню "Директна връзка с", което задава категория за търсене на информация в сайтовете на Shell по света или в глобалната мрежа на Shell.

Търсене в Shell.com

Падащото меню под надписа "Търсене в Shell.com" стартира нов прозорец на браузъра за търсене на информация, което протича в няколко стъпки. При избор на категория за съотвената стъпка се премива към следващата.

Търсене по ключови думи

Текстовото поле под надписа "Ключови думи" позволява търсене на информация във всички сайтове на Shell по света по ключова дума или израз. За стартиране на търсене въведета текст, и изберете бутона "Търсене" от дясната страна на текстовото поле.

Карта на сайта

Ако имате затруднения при намиране на информация в сайта можете да се обърнете към нас на електронен адрес HelpDesk-BG@OPE.shell.com. Ние ще ви помогнем да откритете нужната информация, както и да я направим по-лесно достъпна. Картата на сайта на Shell в Българиясъщо може да ви бъде полезна като ви даде добра представа как е стуктурирано съдържанието на информация в сайта.

Контакт за техническа помощ

Ако по време на вашия престой в сайта на Shell в България имате проблем с достъпа до информация или срещнете затруднения от произволно естество, моля свържете се с нас на електрония ни адрес Helpdesk-BG@OPE.shell.com

Браузъри

За безпроблемен достъп до сайта препоръчваме да използвате Microsoft Internet Explorer, версия 5 или по-нова, или Netscape Navigator, версия 4.x или по-нова. Някои от възможностите, които предоставя сайтът са достъпни само с най-новите версии на двата браузъра. Следните икони са директни връзки към сайтове, от които можете да инсталирате последните версии на съответните продукти.