Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Ограничения на отговорността

Фирмите на Shell притежават своя собствена идентичност, но в този уебсайт може на места да използваме термини като "Shell", "Група". "ние" или "нас", под които се имат предвид фирмите Shell, без да използваме цялото или конкретното название на отделна фирма на Shell.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Когато използвате такива връзки, външните уебсайтове могат да се появят на цял екран (в такъв случай трябва да използвате бутона "Back" на вашия уеббраузър, за да се върнете в този уебсайт), а в някои случаи сайтовете могат да се появят в рамката на този уебсайт (в този случай ще можете да се върнете, като използвате навигационните бутони в рамката).

Появяването на външен сайт в рамката на този сайт е с цел по-лесна навигация при връщане към shell.bg и не означава поемане на отговорност от наша страна за външния сайт, дори в случаите, когато става въпрос за сайт, притежаван и поддържан от друга фирма на Shell.

Тези връзки са предоставени, за да ви помогнат по-лесно и бързо да откриете подобни уебсайтове, услуги и/или продукти, които биха могли да ви заинтересуват. От вас зависи да решите дали услугите и/или продуктите, осигурени от тези уебсайтове, съответстват на вашите цели.

Shell България EАД не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Информацията и съветите в този уебсайт са от общ характер и не трябва да разчитате на тях при вземането на решения. Shell България EАД прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от вас вследствие на доверяване на такава информация или съвет, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Shell България EАД или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

Този уебсайт съдържа също и търговски марки, вкл. марката "Shell" и емблемата на Shell. Всички търговски марки, включени в този уебсайт, са собственост на Shell България EАД или използването им в сайта е разрешено от собственика (собствениците).

Имате право

На достъп до която и да е част от този уебсайт.

На копие от една или повече страници за ваша лична употреба.

Нямате право

Да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях.

Да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.

Да изграждате връзки към този уебсайт без изричното съгласие на Shell България.

В случай че желаете да включите хипертекстова или друга връзка към този уебсайт, моля, свържете се нас на адрес HelpDesk-BG@OPE.shell.com, като предоставите данни за:

унифицирания/те адрес/и (URL/s) на уебсайта/сайтовете, в които предлагате да включите връзка към този уебсайт;

унифицирания/те адрес/и (URL/s) на уебсайта/сайтовете в този уебсайт, към които предлагате да включите връзка,

и ние ще разгледаме вашето искане. Наше право е да ви откажем включване на връзка към сайта на Shell България.

Промени в общите условия

Shell България ЕАД може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

Промени и поддръжка на уебсайта

Shell България ЕАД може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.

Shell България ЕАД може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

Shell България ЕАД запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

Защита на личната информация

Личната информация, предоставена на Shell България ЕАД или друга фирма на Shell, чрез този уебсайт ще се използва само в съответствие с нашата Политика за защита на личната информация. Молим ви да прочетете внимателно раздела, в който това е описано, преди да продължите. Като ни предоставяте лична информация, вие се съгласявате тя да бъде използвана в съответствие с нашата Политика за защита на личната информация.

Процедури при оплаквания

Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с редактора на адрес HelpDesk-BG@OPE.shell.com

Юрисдикция

Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Великобритания и в случай че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, съдилищата на Великобритания ще имат изключителна юрисдикция над спора.