Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Ние търсим добре подготвени, инициативни и мотивирани служители, които да допринесат за успеха на нашата компания с професионалните си знания и личностни качества.

Royal Dutch Shell plc. е глобална група от енергийни компании, както и такива заети в производството и търговията с нефтохимикали в повече от 130 държави в света.  Shell България ЕАД е част от групата компании Royal Dutch Shell plc. и през своята петнадесет годишна история в България се утвърждава като лидер на пазара на горива на дребно в страната. Марката Shell се радва на изключителна популярност и поддържа водеща позиция като предпочитана марка от българските клиенти.


В основата на успеха на Shell са нашите служители, които са и най-ценният ни ресурс.

Защо да работя в Shell?

Shell e предпочитан работодател за повече от 108 000 служители по света и някои от причините за това са:

Компанията подпомага индивидуалното развитие и най-добрата реализация на потенциала на хората.   Работната среда на доверие и сътрудничество  предоставя възможности за усъвършенстване на способностите на всеки един от нашите служители.
 

Shell насърчава личния принос в планирането и управлението на кариерата. В нашата компания поддържаме диалог, даваме конструктивна обратна връзка и стимулираме служителите да изразяват свободно своите мнения и чувства.
 

Shell уважава и цени различията и дава равен шанс на хората в неравностойно положение. Вашата етническа принадлежност, пол, възраст, религия или ориентация не са фактор при вземането на решение за наемането Ви на работа, нито за прогреса на кариерата Ви в Shell.
 

Основните ценности, които Shell споделя са честност, почтеност и уважение към хората.

Ние твърдо вярваме, че доверието, откритостта, професионализмът и гордостта от това, което вършим, са от изключително значение.

Основните ни принципи на работа са тясно свързани с нашите ценности.

Ние насърчаваме служителите да демонстрират лидерство, отговорност, работа в екип и по този начин да допринасят за цялостния успех на Shell.

В Shell сме ангажирани към хората. Зачитаме човешките права на своите служители. Грижим се за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и конкурентни условия за работа.

Ние подпомагаме развитието и най-добрата реализация на таланта на своите служители. Създаваме условия за работа, които да приобщават всеки един служител и да му дават равни възможности за развитие на неговите способности.

Shell насърчава участието на служителите в планирането и управлението на тяхната работата. Поддържа диалог и осигурява обратна връзка, чрез която служителите да изразяват отношението и чувствата си.

Убедени сме, че търговският успех зависи от пълната ангажираност на всички служители.

Ако се интересувате от работа в Shell България, моля, попълнете на английски:
 
Формуляр за кандидатстване 
 
Изпратете на електронния ни адрес: HumanResourcesBulgaria@shell.com
 
 
Вашите документи ще бъдат включени в нашата база данни, към  която се обръщаме при откриване на свободни позиции и в срок до една година от датата на кандидатстването. Ние ще се свържем с вас, в случай че някоя от свободните позиции, които Shell предлага, отговаря на посочените от Вас интереси, опит и професионални качества.

Уведомяваме Ви, че предоставените от Вас данни във връзка с кандидатстването за работа в Shell България, се категоризират като лични. Уверяваме ви, че доброволно предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и само с вашето изрично съгласие ще бъдат предоставяни на трети страни.

Групата компании Shell може да Ви предложи голямо разнообразие от работни места в търговската, финансовата и техническата сфери на дейност. Групата Shell предлага подходящо обучение и възможности за развитие, включително и работа в международна среда.

Тези, които се присъединяват към Shell, независимо дали веднага след завършване на университета или като опитни професионалисти, получават достъп до подходящo обучениe и реален шанс да напреднат в кариерата си по начин, отговарящ на техните амбиции.

Ако се интересувате от възможностите за работа, които предлага Групата компании Shell, можете да посетите следната интернет страница

Shell Global Jobs & Careers »

Ако се интересувате от работа в Shell България, моля вижте свободните позиции към момента.

Кариери в търговските комплекси

Търговските комплекси Shell предлагат възможност за професионален старт в сферата: “Обслужване на клиенти”. Най-често свободни работни места има за позициите Асистент на бензиноколонките и Касиер.