Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Shell Ideas360 graphics banner

Можете да откриете вдъхновение или искрицата креативност, от която се нуждаете, в специално подбраните за Вас примерни проекти по-долу.

Shell Ideas360 е глобаен конкурс за иновации в отговор на постоянно увеличаващите се нужди на земята от енергийни ресурси. Чрез тази инициатива младите автори на нетрадиционни и все още недоказани новаторски предложения, които имат потенциал да променят драстично бъдещето на добива и оползотворяването на енергия, получават подкрепа от Shell за реализация и последващо разработване. Тук можете да откриете няколко примера за проекти на участниците в Shell Ideas360, които да ви вдъхновят за идеите, с които да участвате в "Градовете на бъдещето":

Roof cycling – градини върху покриви, които пестят енергия и вода

Roof cycling – градини върху покриви, които пестят енергия и вода

Идеята се състои в превръщането на градските покриви в зелени градини и използване на дъждовна вода, за да се намали количеството енергия, използвано за климатичните системи и за отопление на сградите. Осъществяването на този проект ще подобри качеството на оттичащите води и въздуха и ще смекчи последствията от слънчевото нагряване. Планира се интегриране на оттичащите се води от покривите на сградите към водопроводните системи на сградите и използване на сивата вода, както и към сгради, които генерират енергия от хидроелектрически системи.

Биогориво от водорасли

Идеята се фокусира върху използването на остатъчни водорасли за биогориво. Биомасата, независимо дали от наземна или водна среда, се счита за потенциален източник на възобновяема енергия за производството на екогорива. Водораслите или морската трева превъзхождат наземните растения заради тяхната по-висока ефективност на фотосинтеза, по-високи оценка и добив на биомаса. Употребата на биомаса от водорасли за производството на биогорива изглежда обещаващ процес, за допълнване и подсигуриряване на  енергийния запас, както и да се намали зависимостта от изпокопаеми горива.

Biofuel from algae
Energy

Безжично електричество

Ако можехме да намалим драстично употребата на електрически кабели като направим електричеството…безжично? Имайки предвид факта, че трансферът на данни е напреднал от кабелен към Bluetooth, то е сигурен  показател, че „телектричеството“ не е в далечното бъдеще. Как? Чрез превръщане на променливия ток в цифров сигнал и обратното. Защо? Годишно стават повече от 30 000 нефатални токови инциденти и средно около 400 токови удари, без да се отчита колко струват кабелите.

Събиране на вода чрез „небесни“ кладенци

Идеята е да се използват на големи вълнообразни платна с хидрофобно покритие, които да кондензират и събират влагата от въздуха. Водата ще се стича и пренасочва чрез филтър водещ до общ резервоар, който осигурява местното водоснабдяване. Използвайки винаги наличната влага  от въздуха като водоизточник, подобна система ще действа като предпазна мрежа за регионите, предразположени към нередовни валежи и суша. На практика искаме да създадем кладенци, които се снабдяват от небето и могат да бъдат изградени навсякъде.

collection of water through celestial wells