Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

In m. In September 2015 Shell won a tender for prospecting and exploration of oil and natural gas in Block "1-14 Silistar" in the western part of the Black Sea.

Shell от дълги години разработва успешно дълбоководни енергийни проекти по цял свят. Ще използваме своите познания, опит и доказани в сферата технологии, за да проучваме черноморските ресурси безопасно и ефективно.  

Дълбоководните дейности са едно от стратегическите направления на работа на Shell. Развиваме много от нашите дълбоководни проекти в Мексиканския залив в САЩ, край бреговете на Бразилия, Малайзия, Филипините и Нигерия. Нашите проучвателни екипи продължават да откриват нови находища по цял свят, сега добавяйки и България в нашето портфолио.

Shell вярва, че ресурсите трябва да се разработват с грижа за морските обитатели и местните общности, които зависят от тях. Нашите дейности в България ще се извършват в съответствие с националните и европейските нормативни разпоредби и стандартите на Shell за опазване на здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне. Ние правим оценка на въздействието върху околната среда и хората за всеки нов проект, като заедно с това предвиждаме мерки за смекчаване на евентуалното му отражение върху съседните населени места и човешкото здраве. 

Ангажиментът ни включва изследване на околната среда, за да се запознаем изцяло с условията, в които ще работим. Също така ще инвестираме в крайбрежните населени места, в сътрудничество с общините и с университети, където се обучават геолози.

Сеизмични проучвания

Сеизмичните проучвания целят изследване и картографиране на геоложките формации под морското дъно.

Ангажименти, правила и стандарти

Ние имаме множество вътрешни кодекси, правила и процеси за контрол, които определят нашите цели за социално и екологично отговорна работа.

Отключване на енергията от дълбините

На километри дълбочина под водата се намират огромни залежи от нефт и газ – енергия, от която растящото население на земята ще има нужда.

Откриване на нефт и газ

Нефтът и газът се задържат в порести скали подобно на вода в дунапренова гъба, често в находища, простиращи се на голяма площ.

Kонтакти:

Телефон: +359 2 9601700

Факс: +359 2 9454929

Имейл: upstream-bulgaria@shell.com