Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Seismic survey ship
The Oceanic Endeavour in the Port of Varna
Goal zero area team
 Seismic surveys are aimed at research and mapping of geological formations under the seabed.

През септември 2015 г. Shell бе обявен за победител в търга за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Силистар“ в Черно море. Така, след 25 години успешна дейност в страната, пред компанията се откри възможност да разшири бизнеса си.

Проучвателната площ е 6893 кв. км, с водна дълбочина между 40 и 2000 метра, като досегашните опити за проучвания са били само в плитководните части. Северният край на блока граничи с блока Хан Аспарух, а южният – с турските териториални води и блок, проучван от Shell в съвместно предприятие с Turkish Petroleum (TPAO).

The Balkanide 3D Seismic Area

Shell има над 3 десетилетия опит в разработването и експлоатацията на дълбоководни проекти, като активните в момента надхвърлят 20. Компанията инвестира и значителни ресурси в разработването на нови такива. Нашите дълбоководни дейности се простират от Мексиканския залив до Китайско море, и от норвежкия континентален шелф до водите край бреговете на Нигерия. Проучвателните ни екипи продължават да правят нови открития по целия свят, като сега добавят и България към списъка. Ние ще използваме нашите знания, опит и доказани дълбоководни технологии, за да проучим ресурсите на Черно море безопасно и ефективно.

Shell вярва, че ресурсите трябва да се разработват с грижа за морските обитатели и местните общности, които зависят от тях. Нашите дейности в България се извършват в съответствие с националните и европейските нормативни разпоредби и стандартите на Shell за опазване на здравето, безопасността, сигурността, околната среда и социалното представяне. Ние правим оценка на въздействието върху околната среда и хората за всеки нов проект, като заедно с това предвиждаме мерки за смекчаване на евентуалното му отражение върху общностите и човешкото здраве.

Seismic survey ship

Като неразделна част от ангажимента на компанията, ние проведохме различни предварителни изследвания, за да сме сигурни, че разбираме напълно средата, в която ще работим. Сред тях бяха: проучване на околната среда, което ни помогна да научим всички характеристики на живота на морските и крайбрежните обитатели в областите, теоретично засегнати от дейността на компанията в региона; оценка на социалното въздействие, насочена към разбирането на начина, по който бизнесът на Shell, в партньорство с общините и университетите, обучаващи специалисти по геология, моЦел НУЛАже да допринесе най-адекватно за развитието на местните общности; оценка на рисковете за здравето, безопасността, сигурността и околната среда, насочена към постигането на Цел НУЛА и предотвратяване на щети на всички, участващи в операциите лица и да няма разливи или други вреди за околната среда.

Проучванията бяха проведени с помощта на опитни специалисти и международни компании, с които Shell има успешни дългогодишни отношения.

Shell Upstream България е звеното на компанията Shell Exploration and Production (LIX) B.V., която се занимава с търсене и проучване на въглеводороди в българската акватория в Черно море. 

Kонтакти:

Телефон: +359 2 9601700

Факс: +359 2 9454929

Имейл: upstream-bulgaria@shell.com

Page Tools