Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

 Seismic survey ship
The Oceanic Endeavour in the Port of Varna
Goal zero area team
Seismic surveys are aimed at research and mapping of geological formations under the seabed.

В следващите редове можете да разберете развитието на проекта към 3.1.2017 г.

Моментно състояние:

Цел НУЛА (в дни): 84 (от мобилизацията на плавателния съд)

Проучване, завършено на: 100%

Oceanic Endeavour: За последното денонощие са покрити 44.670 km2 (общо до момента 5124.81 km2).

Bourbon Grebe: Движи се според курса на Oceanic Endeavour и предстоящите задачи.

Miranda: Движи се според курса на Oceanic Endeavour и предстоящите задачи.

Stormhav: Движи се според курса на Oceanic Endeavour и предстоящите задачи.

Товарни и рибарски кораби: Не са отбелязани проблеми с рибарски кораби. Не са отбелязани проблеми с товарни кораби.

Подготовка

The Oceanic Endeavour in the Port of Varna

The Oceanic Endeavour в пристанище Варна

След дълъг период на подготовка, фокусиран върху подсигуряването на всички необходими стандарти и контрол на механизми за проекта, началото на операциите обхвана шестдневна мобилизационна фаза на екипажа и на кораба "Oceanic Endeavour", собственост на CGG, глобална компания за сеизмични проучвания.

Това включваше два дни на инспекции на процедурите за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда и срещи в пристанище Варна за всички кораби и екипажите им, които участват в операцията, проверка на флота и готовността му за операции, както и четири дни за разполагане на сеизмичното оборудването и тестове в рамките на лицензионната област. Едва след приключване на всички процедури, изисквани от българското законодателство, както и на вътрешните стандарти за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда на Shell, на мисията бе позволено да пристъпи към крайната си цел – да започне събирането на сеизмични данни.

Съгласно вътрешните правила на Shell, за да се подсигури, че всеки човек на борда е напълно наясно с ролята и отговорностите си, преди да излезе в открито море, целият екипаж премина през многобройни оперативни симулации и симулации на процедурите за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда на Shell. Някои от тези учения се извършват редовно и по време на операциите по събиране на сеизмични данни.

 The Oceanic Endeavour in the Port of Varna

По време на мобилизацията на кораба Shell бе домакин на представители на Министерството на енергетиката и зам.-ректора по научноизследователската дейност в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София. Те се запознаха отблизо с детайлите на проекта и имаха възможност лично да се убедят, че корабът „Oceanic Endeavour” отговаря на всички изисквания, за да проведе успешни и безопасни геоложки проучвания.

Корабът за сеизмични проучвания

Support vessel "Miranda"

Miranda

„Oceanic Endeavour” е един от седемте активни в момента сеизмични кораби във флотата на международната компания CGG. Построен е през 2008 г., за да провежда сеизмични изследвания и поради тази причина е оборудван с последните технологии за дълбоководно плаване и провеждане на геоложки проучвания. Екипажът, който се състои от между 60 до 80 души в зависимост от задачата, както и капитанът му, са опитни професионалисти, специализирани в провеждането на подобни операции на различни места по света, включително и през последните години – проучвания в Черно море.

Освен че е една от най-добрите налични опции на пазара за провеждане на сеизмични проучвания, "Oceanic Индевър" е оборудван с бордово портативно болнично звено и медицински екип с денонощен достъп до специализирани лекари и хирурзи чрез сателитна връзка, които са в готовност да подпомогнат на екипа на борда в случай на нужда.

Кой е на кораба

Support vessel "Stormhav"

Stormhav

Също така на борда на кораба се намират 4-ма специалисти по морски бозайници (СМБ) и един риболовен офицер за свръзка (FLO). В съответствие с намерението на Shell да включва местното население в дейността си, като по този начин създава възможности за заетост на местни специалисти, четирима българи бяха въвлечени в проекта. Сред тях са двама напълно обучени български специалисти по морски бозайници, които Shell включи в специални курсове за повишаване на квалификацията, като им даде уникалната възможност да станат първите лицензирани специалисти по морски бозайници в България.

Докато ролята на СБМ е да наблюдават морските бозайници, риболовният офицер за свръзка е отговорен за комуникация с други плавателни съдове в района, в който оперира сеизмичният кораб, като се уверява, че курсовете на плавателните съдове не се припокриват.

В допълнение към персонала на кораба, изпълнителят CGG направи нужното, за да може представител на Българския военноморски флот също да бъде на борда. Той подпомага екипажа с всички задачи, които изискват координация с дейността на флота на ВМС.

Помощните екипи

Support vessel "Bourbon Grebe"

Bourbon Grebe

Тъй като “Oceanic Endeavour” се налага да бъде в постоянно движение и да поддържа скорост от най-малко 4 възела (приблизително 8 км/ч.), той се подпомага от три допълнителни плавателни съда – „Bourbon Grebe“, „Stormhav“ и „Miranda“. Главната им роля е да извършват смените на екипажа, да зареждат “Oceanic Endeavour” с гориво, както и при нужда да го снабдяват с провизии и допълнителна екипировка. Те също служат като ескорт на главния кораб и подсигуряват буферна зона между него и други плавателни съдове, ако има такива наблизо.

Очаква се продължителността на геоложките проучвания да бъде около 3 месеца, което означава, че те трябва да приключат в средата на месец януари 2017 г. През този период екипът редовно ще публикува актуална информация за развитието и етапа на проучванията.

Page Tools