Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и библиотека

SHELL БЪЛГАРИЯ И ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Shell България се присъедини отново към Европейската Харта за Пътна Безопасност, като така за пореден път заяви своя ангажимент към безопасността и намаляване броя на пътните инциденти в България.

Shell България се присъедини отново към Европейската Харта за Пътна Безопасност, като така за пореден път заяви своя ангажимент към безопасността и намаляване броя на пътните инциденти в България.

На официалната церемония за подписване на Хартата и в присъствието на г-н Александър Цветков, Министър на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията, Shell България се ангажира с  предприемането на конкретни действия за подобряване на пътната безопасност. Част от тези мерки се изразяват в серия от специализирани обучения за безопасно шофиране за своите служители и партньори, тренинги за управление на умората по време на шофиране, стриктен контрол на поведението на превозвачите на горива и др.

Целите, които Европейската Комисия поставя със своята Харта за Пътна Безопасност, съвпадат с водещата „Цел Нула” на Shell, целяща извършване дейността на компанията при елиминиране броя инциденти и произшествия, включително в областта на пътната безопасност. 

„Безопасността на пътя е основен приоритет за Shell. Тя е в основата на нашите бизнес принципи и начина, по който мислят и работят нашите служители и партньори. Ето защо за нас е основен ангажимент да продължим да работим целенасочено с ключови групи, включително персонал, превозвачи, клиенти и институции, за да сведем до минимум условията за възникване на пътни произшествия”, каза Теодора Колева, Търговски директор на Shell България, при подписването на Европейската Харта за Пътна Безопасност. 

Shell България проявява отговорност и ангажимент към безопасността на пътя, като не само се придържа към законовите норми, но и ги надгражда чрез допълнителни правила за своите служители и подизпълнители. Превозвачите на горивата Shell в България преминават през специализирани обучения за безопасно шофиране, упражнения в симулационна среда за правилна реакция в критични моменти и тренинги за управление на умората по време на шофиране.

Компанията е единствената в страната, която извършва постоянен и взискателен контрол на рисковите показатели за безопасност на пътя чрез GPS система, свързана с всяка цистерна. Тя е част от Програмата за пътна безопасност на Shell  и проследява поведението на шофьорите 24 часа в денонощието по четири показателя – продължителност на работното време зад волана, рязко спиране, рязко ускоряване и спазване на ограниченията за скоростта (80км/ч. допустима скорост за тежкотоварни камиони по магистралите), които в Shell са по-строги от допустимите по закона в България и Европа – 90 км/час.

Информацията, добита чрез системата за наблюдение, се подлага на анализ и оценка на риска, на базата на които се разработва детайлен план за действие.
 
Сред мерките, които Shell България прилага към служителите и към превозвачите на горива, е правилото да се предприемат продължителни пътувания само по предварително одобрен план и маршрут, включващ задължителни почивки в определен период, списък от допустими за ползване обходни маршрути (за цистерните), максимална продължителност на шофиране в рамките на едно пътуване и др. Всички служители преминават задължителен курс за безопасно шофиране, който се извършва от външна експертна организация.

Персоналът е длъжен да спазва правила за безопасност, които са по-строги от тези на закона в България - забранява се използването както на мобилен телефон, така и на hands-free по време на шофиране.

Като част от своя дългосрочен ангажимент към безопасността на пътя Shell България организира ежегодно тематични Дни на безопасността (Shell Safety Days), в рамките на които кани заинтересовани страни и институции да работят в диалог за преодоляване на обстоятелствата, които застрашават пътната безопасност. Компанията работи в сътрудничество с държавните и специализирани институции, като споделя световен опит и добри практики по отношение на безопасността на пътя, които да се прилагат успешно и в България.

***
Shell България подписа за пръв път Европейската харта за пътна безопасност през месец септември 2007 г. и по този начин се ангажира публично с конкретни инициативи, целящи да повишат информираността на своите служители, партньори и клиенти по отношение на рисковете на пътя и начините те да бъдат избегнати. През 2008 г. Shell беше единствената компания от България, номинирана за Европейска Награда за пътна безопасност, чиято основна цел е да бъдат отличени най-иновативните практики за повишаване сигурността на пътя и намаляване броя на пътните произшествия в страните от Европа.

Освен задължителните дейности, изисквани от законодателството в тази насока, Shell България декларира своя ангажимент към каузата за повишаване безопасността на пътя чрез провеждането на разнообразни допълнителни дейности като обучение за безопасно шофиране на служителите на компанията и нейните подизпълнители, включително шофьорите на автоцистерни, провеждане на Дни на безопасността в Shell (Shell Safety Days), посветени и на пътната безопасност и др.

От 2000 г насам компанията инициира и собствени проекти за пътна безопасност, сред които са финансирането на изграждане на светофари на кръстовище на околовръстния път в София, кампания за безопасно шофиране и използване на предпазни колани, използване на симулатори на инциденти в обектите на компанията в големите градове на страната, кампании за икономично и безопасно шофиране в партньорство с Министерство на транспорта и Столична община.