Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и библиотека

Shell проведе обучение за ефективна комуникация с хора с увреждания

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания – 03 декември, Shell България проведе със своите служители практическа сесия, посветена на разнообразието и интегрирането на различията.

Конкретна тема на сесията беше етикета на общуване с хората с физически увреждания. 


Тази сесия е част от поредица подобни обучения, чиято основна задача е да образова хората по отношение на възрастови, междуполови, културни различия, т.нар. микро-несправедливости и др. Целта е всеки да повиши знанията си и да успява да прилага прииобщаващ и стимулиращ подход към хората с различни видове затруднения.


„Идеята е, че всеки от нас може да направи нещо в тази насока – да научим повече за различията, да се замисляме при комуникацията с другите, да се замисляме за собствените ни стереотипи и реакциите ни. Да подкрепяме, помагаме, включваме, да се намесваме, когато видим някаква нередност.“ – така Ива Монова, Специалист Човешки ресурси в Shell България, откри сесията.


Основните практически задачи и лекции по темата бяха представени от асоциация ‘Мария Кюри’ - неправителствена организация, която от 12 години вече работи за интеграцията и развитието на хора с увреждания, възрастни хора и такива в неравностойно положение.


Служителите на Shell България, които се включиха в обучението, се запознаха с терминологията на общуване и със съвети как да се подхожда към хората с увреждания в ежедневието на и извън работното място. Чрез ролеви игри всеки преживя ситуация, в която е незрящ и освен да разчита на другите си сетива, трябва да общува пълноценно и с останалите „зрящи“.

В друга ситуация участниците бяха поставени в ролята на хора със слухови увреждания и сами успяха да усетят затрудненията във възприемането на информация.


 „Въпреки общите съвети за ефективно общуване с хората с увреждания, да не забравяме, че всеки човек носи своята уникалност и това, което е правилно за едни, може да не е уместно за други“ – посъветва Петя Грудева, Мениджър Комуникации в Асоциация “Мария Кюри”.


Участниците оцениха новия опит, който придобиха в резултат на тези упражнения. Те споделиха, че ползата за тях е основно в личен план, тъй като досега не са знаели как да комуникират с хората с увреждания – как да им предложат помощ, как да се обръщат към тях и какви са ограниченията, които те изпитват.


 „Обучението беше изключително полезно, но най-важно е да успеем да приложим това знание на практика, в реална работна среда и в ежедневието. Желанието за равнопоставено общуване е двустранен процес и сега сме по-подготвени да участваме в него“ – сподели Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България.