Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и библиотека

ИЗВЪРШЕНА БЕ ПЪРВАТА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА PEARL GTL

Qatar Petroleum и Shell обявиха, че е осъществен първият добив на газ в морето край завода за производство на синтетичен дизел от природен газ (gas-to-liquid) Pearl GTL в индустриалната зона Рас Лафан в Катар.

Заводът Pearl GTL, чиято дейност се управлява от Shell, е създаден по силата на споразумение за разпределяне на печалбата с Qatar Petroleum. Shell започна добив на природен газ от сондажи в подводния шелф и чрез подводен газопровод първите количества газ достигнаха до колосалния производствен комплекс на брега. В близките месеци последователно ще бъдат въведени в експлоатация различни секции на завода за производство на синтетичен дизел от природен газ.

Началото на проекта Pearl GTL беше поставено през юли 2006 г., а първата копка бе направена лично от престолонаследника на Катар Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани през февруари 2007 г.

Pearl GTL е най-големият енергиен проект в Катар от гледна точка на инвестиции. Той включва две платформи за добив на природен газ на 60 км от брега на Катар, свързани чрез газопровод с най-голямата в света инсталация за производство на синтетичен дизел от природен газ, разположена в индустриалната зона Рас Лафан.

„Този проект играе важна роля в процеса на диверсификация на използването на природен газ от находището North Field. Той дава възможност на Катар да доставя изключително чисти синтетични горива и други продукти от природен газ  и по този начин да подпомогне оптимизирането на конкурентната позиция на страната на световните пазари.

Искам да поздравя екипите на Qatar Petroleum и Shell за доставката на първото количество газ. Мащабът, технологията и нивото на безопасност на Pearl GTL надминаха всички съществуващи рекорди. Днешният ден е повод за гордост за Катар, за Qatar Petroleum и за нашия партньор Shell.”, каза Министърът на енергетиката и индустрията на Катар Н. Пр. Д-р Мохамед бин Салех Ал-Сада.

Питър Возер, Главен изпълнителен директор на Royal Dutch Shell plc каза: „Днешният ден бележи важна стъпка в развитието на проекта Pearl GTL и вече сме на път да започнем производството на синтетичeн дизел от природен газ. Искам да благодаря на Qatar Petroleum и на държавата Катар за цялостната им подкрепа, която направи възможно реализирането на този важен проект.”


След като бъде напълно приведен в експлоатация, комплексът Pearl ще добива 1,6 млрд. кубични фута газ дневно от находището North Field. Те ще бъдат преработвани в 120 000 барела на ден кондензат и деривати и 140 000 барела дневно синтетични горива. 

Gas-to-Liquid (GTL) е процес, при който от природен газ се синтезират различни химически продукти, в т.ч. горива (дизел, керосин и др.), висококачествени базови масла и суровини за химическата промишленост. Синтетичните горива от природен газ изгарят с отделяне на по-малко серен диоксид, азотни оксиди и твърди частици.

За допълнителна информация, снимки, видео и анимация на Pearl GTL, моля, посетете страниците на Pearl GTL pages.