Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и библиотека

Безопасността на пътя

Безопасността на пътя е сред най-важните приоритети за Shell

Shell България представи напредъка по своята годишна програма от мерки и действия за осигуряване на пътна безопасност

София, 9.11.2011 г. - Shell България събра на специализирана кръгла маса по въпросите на пътната безопасност български и международни експерти на Shell, превозвачи и партньори, представители на държавни институции, сдружения и асоциации, работещи в сферата на транспорта.

Срещата беше част от специализираната програма на Shell за пътна безопасност и се проведе във връзка с ангажимента на компанията към Десетилетието на действия за безопасност на движението по пътищата, обявено от ООН.


„Безопасността е един от най-важните приоритети за Shell и има характер на дългосрочен ангажимент. Програмата за пътна безопасност, която въведохме през 2009 г., е насочена към компаниите, превозващи горивата Shell в България, но ние разширихме нейната концепция и включихме максимален брой заинтересовани страни, с цел да провокираме диалог и да споделим ценен опит и добри практики“ – каза г-жа Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България.


По време на срещата бяха представени акценти от международния опит и постиженията на Shell в прилагането на програмата в България.

„Тя цели най-вече да промени отношението и поведението на служителите по отношение на безопасността, както и  да фокусира вниманието на всички ангажирани страни върху възможностите за повишаване на пътната безопасност чрез серия от мерки като технически контрол, обучения, психологическа помощ, избор на маршрути и технически изисквания към транспортните средства на компаниите, транспортиращи горивата Shell“, каза г-н Фил Рийс, главен експерт „Пътна безопасност“ в Shell International.


Програмата е базирана на 12-те животоспасяващи правила на Shell, спазването на които е задължително за всички служители и партньори на компанията по света. Основните показатели, които Shell следи във връзка с нея – продължителност на работното време, спазване на ограниченията за скоростта, рязко спиране и рязко ускоряване  бележат напредък с всяка изминала година. Инж.

Красимир Василев - управител на „Клачка“ България - обясни, че откакто програмата е въведена, освен с повишеното внимание към безопасността на пътя, тя допринася и с положителен икономически ефект. Към момента, благодарение на нея, разходите за поддръжка на автопарка са спаднали с 30% , а разходите за гориво - с 5%.


Семинарът беше и добра платформа за дискутиране на проекта за национална стратегия за пътна безопасност, който беше представен от г-н Алекси Кесяков, секретар на Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Проектът заинтригува участниците в кръглата маса и провокира дискусия.

Г-н Кесяков оцени програмата на Shell като важен стратегически инструмент и коментира, че опитът на Shell България ще послужи като ценен пример и за други организации в страната, които също трябва да положат усилия за повишаване на пътната безопасност.


Различни аспекти на безопасността на пътя бяха разгледани и от други компании от транспортния бранш - представени бяха новите активни и пасивни системи за безопасност при камионите и при леките автомобили от страна съответно на Volvo Камиони и Porsche България, а Bridgestone България изнесоха резултати от тестове за безопасност при автомобилните гуми.


Всички участници оцениха високо възможността за диалог на тема „Пътна безопасност“.