Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и библиотека

Shell с нов вицепрезидент „Търговия на дребно с горива” за Европа

Shell обяви днес назначаването на Тим Форд за Вицепрезидент „Търговия на дребно с горива” за региона на Европа и Южна Африка.

София, 21 септември 2012 г.

Форд ще се присъедини към глобалната структура на Shell за търговия на дребно с горива (Shell Retail) на 1 ноември 2012 г., като настоящото му назначение е в звеното за търговия с масла, където в момента заема длъжността Регионален вицепрезидент „Търговия на едро с горива и масла за Европа и Африка”.

"Изключително съм щастлив да приветствам Тим в глобалния екип за търговия на дребно”, каза г-н Джон Бълок, Изпълнителен вицепрезидент на Shell Retail. „Имал съм удоволствието да работя с Тим преди и вярвам, че дългогодишният му опит в маркетинга и продажбите, неговата всеотдайност и способността му да ръководи екипи от различни култури ще допринесат за развитието на Shell Retail. Убеден съм, че Тим ще помогне на Shell да се превърне в най-добрата компания за търговия на горива в света", допълни г-н Бълок.

Роден във Великобритания, Форд се присъединява към Shell през 1981 г. Той има дългогодишен опит в маркетинга и продажбите, заемайки ръководни позиции в направлението на Shell за производство и търговия с петролни продукти в Австралия, Карибите, Близкия Изток, Европа и Азия. В периода 2006 – 2011 г. Форд оглавява бизнеса с масла в Азиатско-тихоокеанския регион и работи в отдела за продажби на дребно, където ръководи екипи, разработващи глобални високотехнологични горива и магазините „Select”.

Форд ще поеме новата длъжност на мястото на Ищван Капитани, който от 1 декември 2012 г. ще бъде назначен за Президент „Търговия на едро с горива и масла за Северна и Южна Америка” и ще бъде базиран в Хюстън.

Капитани е роден в Будапеща. От присъединяването си към Shell преди повече от 25 години, той заема различни търговски позиции в Европа и Африка. Благодарение на богатия си опит в маркетинга и продажбите, Капитани развива екипите на Shell, като спомага за растежа на компанията и постигането на водеща позиция в различни сектори, страни и култури.

От 2004 – 2006 г. Капитани заема длъжността Генерален мениджър „Търговия на дребно с горива” за Германия, Австрия, Швейцария и Полша, като преди това е Изпълнителен директор на Shell за Унгария и Регионален търговски директор за Централна и Източна Европа, Гърция и Турция. Капитани е известен със своя фокус върху потребителите и успешното реализиране на стратегически партньорства. Той ръководи въвеждането на няколко нови горива, включително Shell V-Power и Shell V-Power Diesel.

За Shell Retail

Shell е най-голямата мрежа в света от търговски комплекси в сектора на горивата под една марка и най-предпочитаната марка в този бранш. Близо 43 000 търговски комплекси Shell оперират в 80 страни и реализират  около 158 милиарда литра гориво годишно. Приблизително 500 000 души работят в търговските комплекси Shell, където дневно се обработват повече от 10 милиона клиентски транзакции. Визията на Shell Retail е да бъде най-добрата компания за продажба на горива на дребно в света: най-добрият в индустрията за клиентите, партньорите, търговците и акционерите. Продажбата на горива на дребно се извършва пряко и косвено.

Индиректиният модел на управление на компанията се осъществява посредством смесени предприятия (например в Бразилия) или лиценционни споразумения с трети страни за опериране под марката Shell. В над 40 страни, в които компанията прилага индиректен модел на управление, присъствието на марката Shell се осъществява посредством споразумения с дванадесет различни лицензо-получатели и три съвместни предприятия , обхващащи общо 12 000 търговски комплекса Shell.

Shell има над 20-годишен опит в разработването на горивни карти за корпоративни клиенти в 27 страни. 1,65 милиона клиенти, ползващи 4 милиона карти се обслужват в световен мащаб или средно 1 транзакция на всеки 3 секунди.

Предупредителна информация

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни юридически лица. В това съобщение за медиите “Shell”, “Групата Shell” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях.

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities).

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity accounted investments”.

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял (например, чрез нашия 24% дял в Woodside Petroleum Ltd.), притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на делът на трети лица.

 

Това прессъобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от дейността и бизнеса на Royal Dutch Shell.

Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически факти, могат да се считат за прогнозни.

Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните органи и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, отразени или загатнали в тези твърдения.

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Royal Dutch Shell на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки и предположения на управителите.

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като „очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „планираме”, „цели”, „перспектива”, „най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази.

Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Royal Dutch Shell и да допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения включени в този документ, включително (но не и единствено):

(а) вариране на цените на нерафиниран петрол;

(б) промяна в търсенето на продуктите на Shell;

(в) валутни колебания;

(г) производсвени и сондажни резултати;

(д) оценка на резервите;

(е) загуба на пазарен дял и конкуренцията на индустрията;

(ж) физически рискове и рискове на околната среда;

(з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива транзакции;

(и) рискът от водене на бизнес в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции;

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни действия, касаещи климатичните промени;

(к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони;

(л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи разходи; и

(м) промяна в търговските условия.

Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат във формуляра 20-F на Royal Dutch Shell за финансовата година, приключила на 31 декември 2012 (могат да бъдат намерени на www.shell.com/investor и www.sec.gov).

Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това прес-съобщение, 21 септември 2012 г. Нито Royal Dutch Shell, нито някои от нейните филиали поемат ангажимента да актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. В следствие на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, загатнали или подсказани в прогнозните твърдения в това съобщение за медиите.

В този документ е възможно да сме използвали определени термини като например терминът ресурси, за които е строго забранено от страна на Американската комисия за ценни книжа (The United States Securities and Exchange Commission (SEC)) да бъдат включвани в отчета към нея. Призоваваме инвеститорите от САЩ да разгледат внимателно информацията, оповестена в нашия формуляр 20-F, File No 1-32575, който може да бъде намерен на интернет страницата на комисията www.sec.gov. Можете да получите тези формуляри и от комисията, като се обадите на 1-800-SEC-0330.