Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

Министърът на образованието е патрон на българските студенти

Министърът на образованието подкрепя българските студенти в Shell Eco-marathon Европа за втора поредна година

София, 25 април 2012 г.


През 2012 г. българското участие в Shell Eco-marathon Европа е под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов. Отборите на студентите от ТУ-София и ТУ-Варна ще се състезават в Ротердам, Холандия, за да изминат със своите енергийно ефективни автомобили най-голямо разстояние с 1 кВтч. енергия или 1 литър гориво.

„Министерство на образованието, младежта и науката подкрепя българското участие в инициативата Shell Eco-marathon за втора поредна година, защото проектът дава възможност на бъдещите ни специалисти да натрупат опит и да приложат получените в университета знания на практика, при това в съревнование със свои колеги от цял свят. Вярваме, че инициативата е добър пример за сътрудничеството между държавата, бизнеса и академичната общност в страната”, сподели министър Игнатов.

„Партньорството ни с Министерство на образованието, младежта и науката е важно за проекта и за участващите в него български отбори. Вярвам, че патронажът на министър Игнатов ще стимулира студентите от ТУ-София и ТУ–Варна да подобрят постиженията си и да представят страната ни за пета поредна година като достоен конкурент в Shell Eco-marathon Европа 2012”, каза Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Shell Eco-marathon Европа 2012 ще се проведе от 17 до 19 май в градски условия по улиците на Ротердам. Остават броени седмици на интензивна подготовка за българските студенти. С наближаването на състезанието работата им по автомобилите е почти целодневна. ТУ-София разработва plug-in електромобил за петото си поредно участие в Shell Eco-marathon. Отборът на ТУ-Варна ще участва в надпреварата за четвърта поредна година с усъвършенстван бензинов прототип.

Студентите ще се състезават с 3 000 участници от 24 европейски страни, за да представят страната ни като достоен конкурент в процеса на търсене на иновативни решения за бъдещето на транспорта. В Shell Eco-marathon Европа 2012 те ще имат възможността не само да демонстрират своите знания и умения на практика, но и да се запознаят, и да обменят опит с колеги от цяла Европа със сходни интереси и сфера на работа.

В рамките на тазгодишното състезание организаторите предвиждат провеждане на бизнес форум и възможност за посещение на лаборатория на бъдещето в Ротердам като част от проекта за устойчива мобилност на Shell.

Shell събира водещи експерти в Ротердам, за да потърсят решение на глобалните предизвикателства, свързани с взаимовръзката енергия-вода-храна

На 16 май 2012 г. главният изпълнителен директор на Royal Dutch Shell plc Питър Возер и кметът на Ротердам Ахмед Абуталеб ще бъдат домакини на бизнес форум за намиране на решения на нарастващите световни предизвикателства относно нуждите от енергия, вода и храна.

Целта на форума е да събере водещи експерти от бизнеса, академичната общност и неправителствените организации в една интерактивна дискусия за генериране на нови идеи, свързани с разрешаване на сложните проблеми, породени от нарастващото търсене на основни ресурси на нашата планета - явление, което често се описва като „взаимовръзката между енергията, водата и храната”.

 

„Общите усилия по въпроса, свързан с енергията, водата и храната ще бъдат определящ фактор за качеството на живот на световното население през следващите десетилетия“, каза Питър Возер, главен изпълнителен директор на Shell.

„Този въпрос вече не касае само една група от хора, той е глобален и преминава отвъд границите на държавите, индустриите, публичния и частния сектор.

Поради тази причина е изключително важно да повишим информираността за бъдещите предизвикателства, да споделим мерките, които взимаме днес и да обсъдим бъдещите възможности в тази сфера.”

Ротердам е идеалното място, където хората могат да се съберат и да обсъдят сложната взаимовръзка между енергията, водата и храната. Като град, разположен ниско в делтата на Рейн, той е едно от най-големите пристанища в света, основен търговски и разпределителен център за храни, селскостопански продукти, рафинерия, център за водно изследване, градско земеделие и изследване на промените в климата.

„Лабораторията”: преживейте бъдещето днес

Друго нововъведение в тазгодишно издание на Shell Eco-marathon Европа ще бъде т.нар. Лаборатория на бъдещето (Лабораторията). Тя е забележителен център, предлагащ интересни интерактивни занимания за хора от всички възрасти, в който темите за бъдещето на енергетиката, технологиите и устойчивата мобилност ще бъдат представени по достъпен начин на посетителите на Shell Eco-marathon.

„Лабораторията” е инициатива на Shell в сътрудничество с местните власти на Ротердам и партньори от бизнеса и академичните среди. За повече информация за партньорите и за регистрация в събитието, моля, посетете: www.het-lab.com.

Научете повече за състезанието на нашия уебсайт

www.shell.com/ecomarathon/europe

Присъедините към нас и на

www.twitter.com/shell_ecomar

www.facebook.com/pages/Shell-Eco-marathon-Europe/215803575160814

Въпроси и медийни запитвания
Даниела Стоянова, AMI Communications за Shell България
Т: 02 989 5115 и 0897 099 120
Е: daniela.stoyanova@amic.bg

Shell Eco-marathon
Shell Eco-marathon е едно от най-иновативните и свързани с редица предизвикателства състезания за ученици и студенти, което се провежда всяка година в Европа, Америка и Азия. Целта на инициативата е да насърчи отбори от технически средни и висши училища по цял свят да проектират, конструират и да се състезават с енергийно ефективни автомобили. Победител е отборът, който измине най-голямо разстояние с 1 кВтч. енергия или 1 литър гориво.

Shell Eco-marathon осигурява и уникална възможност за обмяна на опит между участниците в състезанието, за които намирането на решения за устойчива мобилност в отговор на световните енергийни предизвикателства, е страст. Shell Eco-marathon демонстрира нагледно ангажимента на Shell да подпомогне  посрещането на нарастващите енергийни потребности в глобален план, като работи съвместно с партньори и студенти от цял свят.

28-мото издание на Shell Eco-marathon Европа ще се проведе от 17 до 19 май 2012 г. по улиците на Ротердам, Холандия.  Изборът на маршрут в градски условия поставя нов стандарт в Shell Eco-marathon Европа и много по-големи предизвикателства пред повече от 3000 студенти и ученици, състезаващи се в 227 отбора от 24 страни. 

Royal Dutch Shell plc
Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, със седалище на управление в Хага и акциите и се търгуват на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 90 страни в света компаниите Shell развиват дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ (LNG) и синтетичен дизел от природен газ (GTL); производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници.