Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Представителството на Европейската комисия в България насърчи българските участници в Shell Eco-marathon

Ръководителят на Представителството изрази подкрепа за инициативи като Shell Eco-marathon, които подпомагат привличането и развитието на добре подготвени инженерни кадри

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България – г-н Огнян Златев, прие на среща студентите и учениците, участвали в европейското състезание за икономия на гориво и интелигентна мобилност Shell Eco-marathon Европа 2013. Той поздрави младите инженери за отличното представяне в надпреварата, екипния дух и последователността в поемането на все по-големи предизвикателства в хода на състезанието.

Наред с това г-н Златев сподели наблюденията на ЕК върху намаляващия брой младежи, заинтересовани да изучават технически науки в България и в страните от Европейския съюс (ЕС).

Той призна, че тенденцията е пристеснителна, особено предвид нарастващото търсене на квалифицирани инженери, математици и технически специалисти.

За да адресира този проблем и в унисон с приоритетите, залегнали в европейската стратегията за развитие „Европа 2020”, ръководителят на Представителството заяви готовност да подкрепи инициативи, които помагат на студентите да развият практически умения и им дават достъп до иновации – каквато е всъщност проектът Shell Eco-marathon.

Той допълни, че инициативата и възможностите, които тя предоставя на младите инженери, трябва да се полуляризират както на европейско, така и на национално ниво.

Представителството на Европейската комисия в България насърчи българските участници в Shell Eco-marathon

В продължение на политиката на Shell да насърчава развитието на млади технически специалисти, компанията планира да работи още по-активно по популяризиране на инженерното образование у нас, заяви г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. За целта Shell ще предложи на Министерството на образованието и науката да се сформира експертна работна група, която да идентифицира стъпки към решаване на проблема с недостатъчния брой инженерни кадри у нас. Тя ще бъде съставена от академици, представители на бизнеса и браншовите организации. В нея ще бъдат поканени и българските участници в Shell Eco-marathon Европа.

В рамките на тази работната група Shell има готовност да сподели своя опит с Shell Eco-marathon като пример за проект, който успешно ангажира студенти и ученици, предоставяйки им възможност да проявят и тестват своите знания и умения в реални условия, допълни г-жа Славейкова.

„Вярваме, че по този начин младите хора ще бъдат стимулирани да преоткрият привлекателността на инженерната професия и да я изберат за своя област на развитие“, каза още тя.

Представителството на Европейската комисия в България насърчи българските участници в Shell Eco-marathon

Срещата в Представителството продължи с разказите на участниците от Shell Eco-marathon за техните преживявания, опит и впечатления от състезанието. Участниците споделиха и своята визия за бъдещите начини за интелигентно потребление на енергия. Посредством конструирането на икономични и опазващи околната среда автомобили, студентите допринасят за създаването на устойчива транспортна система.

И трите отбора, присъствали на срещата – Техническите университети на София и Варна и Професионалната гимназия от гр. Чепеларе, благодариха на Представителството на Европейската комисия за интереса към възгледите им за устойчива мобилност. Те изразиха и своята признателност към Shell за предоставянето на широкомащабна международна платформа за изява на техния талант, както и на Shell България за подкрепата при подготовката за участие в Shell Eco-marathon.

В знак на подкрепа към инициативата Shell Eco-marathon Представителството на Европейската комисия в България обособи специален кът за електромобила на Технически университет – София в новата си сграда. Превозното средство може да бъде разгледано на адрес ул. „Г. С. Раковски“ №124 в София до 31 юли 2013 г. всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

Научете повече за състезанието на нашия уебсайт:

www.shell.com/ecomarathon/europe

Медийни запитвания:

Деница Иванова, AMI Communications за Shell Bulgaria

Тел: 989 5115, 0897 099 120 или е-mail: denitsa.ivanova@amic.bg

Page Tools