Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Точното време да обмените своите точки

Не забравяйте да обмените своите ClubSmart точки за атрактивни подаръци до 31 декември 2014 г., тъй като точките, събрани в периода 01.04.2005 - 31.12.2011 г., които не са обменени, ще станат невалидни.
Точното време да обмените своите точки

Използвайте своята ClubSmart карта при всяко посещение в Shell. Не пропускайте точния момент, защото неизползваните карти в последните 12 месеца ще бъдат деактивирани на 31 декември 2014 г.

Page Tools