Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Най-голямата бензиностанция на Shell в света – Берхем, отново отваря врати за превозвачи от България и други европейски страни

Компанията спечели нова 10-годишна концесия за своя обект в Люксембург
Доставка на гориво на Shell Берхем,Shell Berchem

Доставка на гориво на Shell Берхем

16 юли 2015 г., Бертранж

Shell Люксембург обяви днес, че печели обществената поръчка за бензиностанция Берхем (в посока градската част на Люксембург). Правителството на страната предоставя 10-годишна концесия на Shell, с което обектът отново става най-голямата бензиностанция на компанията в световен мащаб. В следващите месеци комплексът ще бъде обновен и разширен, за да направи престоя на клиентите още по-приятен.

Бензиностанцията на Shell "Берхем" в Люксембург отново отваря врати

Бензиностанцията на Shell "Берхем" в Люксембург отново отваря врати

Берхем е обект на Shell от създаването си през 1983 г. През годините компанията постепенно увеличава продажбите на гориво, капацитета на ресторантите, както и разнообразието на стоките в магазина и в момента е най-голямата бензиностанция в света. Средно 20 камиона извършват доставки на гориво всекидневно за местни и чуждестранни клиенти, като техният брой достига 25 000 души на ден. Сред тези клиенти са автомобилисти и професионални шофьори от Франция, Германия, Холандия, Белгия, Румъния, България, Полша и Унгария.

Берхем - най-голямата бензиностанция на Shell в света с паркинг и много други удобства за професионални шофьори и автомобилисти

Берхем - най-голямата бензиностанция на Shell в света с паркинг и много други удобства за професионални шофьори и автомобилисти

С подновяването на концесията Shell ще разшири и подобри обслужването на клиентите на територията на обекта, като целта е всяко посещение да е уникално преживяване за тях. На приземния етаж Shell ще осигури магазин с пекарна, където на клиентите ще се предлагат прясно изпечени сандвичи deli2go. От магазина те могат да закупят и основни продукти като смазочни материали, захарни изделия и напитки.

Под магазина ще бъдат разположени реновирани тоалетни помещения с душове по успешната 2theloo концепция. На първия етаж ще има отворено пространство, където Shell ще предложи нова за Люксембург цялостна оферта с прясно кафе и продукти от собствената пекарна на обекта, както и ресторант за бързо хранене.

Отвън бензиностацията също ще бъде реновирана. По време на ремонтните дейности ще бъдат приложени най-високите стандарти в изолационните материали, LED осветлението и термозавесите. Освен в самата сграда, промени ще настъпят и във вътрешния двор, като комуникацията и сигнализацията ще бъдат подобрени и ще направляват клиентите по-добре. Строителните дейности ще бъдат извършени в следващите месеци.

Търговският комплекс Берхем е разположен на магистрала E25/A3 в посока градската част на Люксембург. Той предлага множество методи на разплащане, сред които картата euroShell, която се приема в 22 000 европейски бензиностанции Shell и партньорски обекти в 25 страни, включително 40 обекта в Люксембург. Освен за закупуване на гориво, тези карти могат да бъдат използвани за допълнителни услуги като заплащане на пътни такси, пътна помощ, възстановяване на ДДС и закупуване на стоки в магазините на бензиностанциите.

Леонардо Менеи, директор на Shell Люксембург, коментира: “Доволни сме, че правителството на Люксембург има пълно доверие в Shell и поднови договора ни за най-голямата бензиностанция в света. Не само, че сме подготвени да обслужваме по-добре транспортния бизнес и частните превозни средства, но също искаме да превърнем всяко посещение в Берхем в най-доброто преживяване за нашите клиенти.“

Медийни запитвания:

AMI Communications: Драгомир Гюров, +359 886 634 580, dragomir.gyurov@amic.bg

За Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите й се търгуват на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, посетете www.shell.com

За картите euroShell

Картите euroShell предоставят на бизнес клиентите на Shell сигурен и ефективен начин за закупуване на горива, както и достъп до много други полезни услуги. В нея е вложен 50-годишният опит на компанията в разплащането на горива с карти и тя е в основата на интегрираните решения на Shell за управление и услуги, свързани с горивата, по време на път.

Решенията за Shell за управление на горивата имат за цел да намалят потреблението на гориво, времето за администриране на финансите и разходите за поддръжка на превозните средства, както и да подобрят защитата от злоупотреби. Сред тях са Shell Card Online, система за онлайн управление на карти за горива, и Shell FuelSave Partner, иновативна телематична система за управление на горивата и автопарка. Решенията на Shell за услуги по време на път включват връщане на данъци и плащане на пътни такси, пътна помощ, измиване и паркиране на автомобили. За повече информация, посетете www.shell.com

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях.

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities).

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на трети лица.

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения.

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки и предположения на управителите. Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като „очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, „най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този документ, включително (но неограничително):

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции;

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение на климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения.

Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г. (могат да бъдат намерени на www.shell.com/investor и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение, 16 юли 2015 г.

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в този документ.

Page Tools