Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Новите сценарии за „Градовете на бъдещето“ на юбилеен форум

Необходимост от сътрудничество между бизнеса, правителствата и обществото за справянето с увеличаващите се енергийни нужди на световно ниво.
Shell Bulgaria's 25th Anniversary

гр. София

Shell България отбеляза 25-та годишнината на компанията в страната с форум посветен на бъдещото устойчиво развитие на енергийния сектор и подобряването на качеството на живот в градовете в следващите десетилетия.

По време на събитието представители на държавни институции, неправителствени организации, академична общност, бизнес партньори на компанията и журналисти имаха възможността да се запознаят с визията на Shell за възможното бъдещето на бензиностанциите.

25th Anniversary Hall, Bulgaria

“Преди 25 години започнахме дейността си в България и поставихме стандартите на бизнеса, в който се развиваме. Днес можем да се похвалим с мрежа от около 100 търговски комплекса и повече от 1 милион клиенти, които се обслужват всеки месец в България. Доверието на нашите клиенти и партньори, градено през годините чрез постоянна грижа, иновации и безкомпромисен контрол на качеството, ни кара да погледнем напред с отговорност към предизвикателствата на бъдещето.“, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Win Thomas at 25th Anniversary Hall, Bulgaria

Вим Томас, главен енергиен съветник на Royal Dutch Shell plc., представя новите сценарии за "Градовете на бъдещето".

Един от специалните гости на събитието, Вим Томас, главен енергиен съветник в Royal Dutch Shell plc. и ключова фигура в сферата на енергетиката на глобално ниво, направи ексклузивна презентация на „Новите сценарии за градовете на бъдещето“, разработени от Shell. Той сподели резултатите от глобални проучвания, проведени в над 500 града по света.

“Най-важният извод за всички нас е да осъзнаем необходимостта от сътрудничество и доверие между правителствата, бизнеса и обществото. Успешното развитие на градовете пряко зависи от изграждането на чувство за отговорност и обща цел – създаването на енергийно ефективна, устойчива и компактна градска среда с приятни условия за живот.“ сподели г-н Вим Томас. 

Panelist for 25th Anniversary

Участниците в панелната дискусия за бъдещето на урбанизацията в България.

В последваща панелна дискусия участниците във форума - Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, Атанас Тасев, енергиен експерт, Изабел Бланко, Европейската банка за възстановяване и развитие, Юлиан Попов, Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE) и участник в студентския конкурс „Градовете на бъдещето“, обсъдиха отражението на процеса на урбанизация в страната върху енергийния сектор на местно ниво - върху търсенето на енергия, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

„Вярваме, че темите за устойчивото развитие на градовете на бъдещето, урбанизацията и новите източници на енергия са от ключово значение. Искаме да използваме тържествения ни повод, за да повдигнем важни въпроси и да провокираме дискусия в тази посока. Тoва са теми, които пряко касаят всички нас и вярваме, че обществото трябва да вземе мерки днес, за да се справи с енергийните предизвикателства на бъдещето. Осъзнаваме, че дългосрочният успех зависи от способността ни да предвидим различните видове енергия и горива, от които ще се нуждаят хората в бъдеще и да ги осигурим по конкурентноспособен и природосъобразен начин.“ добави Камелия Славейкова.

Kamelia Slaveykova at Shell Bulgaria's 25th Anniversary.

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

От започването на дейността на компанията през 1991 г, Shell България се стреми да посрещне енергийните нужди на обществото по икономически, социално-отговорен и природосъобразен начин чрез инвестиции в иновации и нови технологии, както и чрез сътрудничество и диалог с всички заинтересовани страни.

През м. август тази година Shell България стартира конкурса „Градовете на бъдещето“, в който български студенти могат да представят свои идейни разработки с потенциал за внедряване в практиката и да спечелят парични награди. Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да изпратят разработки за справянето с предстоящите предизвикателства по отношение на използването на енергийни ресурси в градовете Проектът трябва да включва детайлно описание на идеята, практическите резултати, ползи и решения на съществуващи и бъдещи енергийни проблеми, както и възможности за развитие на проекта в бъдеще.

За допълнителна информация:

Михаела Янева

Publicis Consultants| MSLGROUP

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg

Page Tools