Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Shell насърчава добрите практики за контрол на скоростта на пътя

Основни теми на шестото издание на конференция по пътна безопасност бяха шофирането с несъобразена скорост и склонността за разсейване по време на път.
От ляво на дясно: Комисар Бойко Рановски, Камелия Славейкова, Луана Бидаска, Марчин Мазур и Махер Набулси - лектори в конференцията по пътна безопаност.

От ляво на дясно: Комисар Бойко Рановски, Камелия Славейкова, Луана Бидаска, Марчин Мазур и Махер Набулси - лектори в конференцията по пътна безопаност.

гр. София 

Shell България организира за шеста поредна година конференция по пътна безопасност с фокус върху превенцията с цел минимизиране на инцидентите и промяна на поведението на шофьорите на пътя. Експерти и представители на държавни институции, медии, компании и неправителствени организации участваха в инициативата, която е израз на стремежа на Shell да работи за подобряване на пътната безопасност в страната като създава условия за споделяне на опит и добри практики между заинтересованите страни.

Комисар Бойко Рановки споделя статистики за пътните инциденти в България

Комисар Бойко Рановки споделя статистики за пътните инциденти в България

Участниците се запознаха с последните инициативи и програми за справяне с шофирането с несъобразена скорост и склонността за разсейване на пътя. Луана Бидаска от Европейския съвет по безопасен транспорт представи добри практики, статистика за тенденциите при пътните инциденти и препоръки към контролните органи и шофьорите. Според нея ключът към подобряването на пътната безопасност е създаването на прозрачна система за контрол и регулярни планове. Комисар Бойко Рановски, началник отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ представи статистика, инициативи и стратегии за справяне с проблемите свързани с несъобразена скорост и отклоняване на вниманието по време на шофиране в България.

По време на събитието бе представена и Програмата за пътна безопасност на Shell. Марчин Мазур, Мениджър Пътен транспорт за Централна и Източна Европа, запозна участниците в събитието с основните цели на програмата, насочена към бизнес партньорите – превозвачи на горивата Shell. Бяха представени ролята на  техническите средства за контрол, за анализ на поведението на пътя и оптимизиране на маршрутите, и методите за управление на рисковете, свързани с пътната безопасност, като повишаване на квалификацията на шофьорите, насърчаване на споделянето на потенциални пътни инциденти и обмяна на опит.

Махер Набулси, Мениджър Здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда за проекта на Shell в Черно море, сподели детайли за вътрешната система за контрол на пътуването на Shell IVMS (In Vehicle Monitoring System), която следи поведението на шофьора чрез GPS, тахограф и компютър, и дава допълнителна сигурност за строг контрол върху пътната безопасност както на служителите на компанията, така и на шофьорите на подизпълнителите й. Той представи и други успешни практики като технологията за геозониране, която не само улеснява спазването на законовите регулации и пътни ограничения на скоростта, но и отчита фактори като околна среда и обстановка на пътя.

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България

„В Shell на глобално ниво пътната безопасност се приема като един от аспектите на работа, свързан със сериозни рискове. Непрекъснато инвестираме в нови технологии и търсим различни начини да усъвършенстваме безкомпромисния контрол по време на шофиране и вярвам че с провеждането на форуми като този правим значима крачка в тази посока. Опитът ни показва, че с непрекъснатия диалог и съвместната работа между всички заинтересовани страни - бизнес, държавни институции и неправителствени организации се постигат забележителни резултати за подобряване поведението на шофиране“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

В последваща панелна дискусия бяха обсъдени представените добри примери за подобряване на пътната безопасност, както и бариери и препоръки за успешното им прилагане в България. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че форуми като този дават възможност за обмен на опит и успешни практики, които лесно могат да бъдат внедрени в дейността на всяка една държавна институция или компания, целяща да подобри безопасността по пътищата. 

По време на дискусията автомобилният състезател и създател на „Safety Driving Academy“ Димитър Илиев сподели различни методи за управление на рисковете, свързани с шофирането с несъобразена скорост и отклоняване на вниманието по време на шофиране. Александър Миланов, управител на BMW Group България представи системи за пътна безопасност и контрол на скоростта при леките автомобили, корпоративната култура на компанията за подобряване на пътната безопасност на служители и клиенти. Красимир Василев, мениджър на Клачка България разкри допълнителна информация за обученията на шофьорите и системи за контрол на транспортните компании.

За допълнителна информация: 

Михаела Янева

Publicis Consultants| MSLGROUP

02/ 43 40 782, 0896 786 711

m.yaneva@publicis-consultants.bg

Page Tools