Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Конкурс за енергийни решения за „Градовете на бъдещето“

По повод 25 годишнината си компанията дава възможност на български студенти да спечелят парични награди като представят свои идейни разработки.

17 август 2016 г. – Shell България стартира конкурса „Градовете на бъдещето“, с който отправя предизвикателство към български студенти в страната и чужбина да споделят идейни проекти за справянето с постоянно нарастващата нужда от енергия  в градовете. Инициативата е насочена към авторите на нетрадиционни предложения, които смятат, че идеите им имат потенциал да бъдат развити в бъдеще и да променят начина, по които ще се  оползотворяват енергийните ресурси след няколко десетилетия. 

Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да изпратят разработки по темата по имейл на адрес shell@publicis-consultants.bg до 11.09.2016 г. Проектът трябва да включва детайлно описание на идеята, очаквани практическите резултати, ползи и решения на съществуващи и бъдещи енергийни проблеми, както и възможности за развитие в бъдеще. Изискване към кандидатите е да са навършили 18 години, в бакалавърска или магистърска степен на обучение (минимум 2-ри курс).

„Вярваме, че отговорите на сериозните предизвикателства, които ни очакват по отношение на растящите нужди от енергия, се крият във въображението и изобретателността на младото поколение. Чрез този конкурс искаме да поощрим иновативните и творчески личности да генерират нетрадиционни идеи и да се превърнат в лидери на бъдещето.“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

Избраните финалисти ще бъдат поканени в София в периода 14-16.09.2016г., за да представят проектите си пред жури от представители на Shell България, академичната общност, Столична община и независими енергийни експерти. При оценяването на кандидатурите ще бъде обърнато внимание на иновативността на проектното решение, очаквани практически ползи, както и устойчивост, функционалност и потенциал на идеята за развитие в бъдеще. Най-добрите ще бъдат отличени с парични награди на стойност 1-во място – 1500 лв., 2-ро място – 1000 лв. и 3-то място – 750 лв. 

Победителят в конкурса ще участва във форум по повод 25-годишнината на Shell България на 27.09.2016 г., на който ще бъдат представени сценариите разработени от Royal Dutch Shell plc. за градовете на бъдещето. Той ще има възможността да участва в дискусия за урбанизацията и развитието на българските градове заедно с представители на местната власт, енергийни експерти, представители на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и др.

Можете да свалите пълните условия за участие в конкурса тук

Освен „Градовете на бъдещето“, компанията има различни други инициативи за иновации, отворени платформи за идеи, партньорства с водещи световни университети и др. Една от тях е Shell Ideas360 - глобален конкурс за иновации в отговор на постоянно увеличаващите се нужди на земята от енергийни ресурси. Чрез тази инициатива младите автори на нетрадиционни и все още недоказани новаторски предложения, които имат потенциал да променят драстично бъдещето на добива и оползотворяването на енергия, получават подкрепа за реализация и разработване.

Shell е единствената петролна компания, която присъства в списъка на Масачузетския Институт MIT Technology Review 2012 като една от топ 50-те компании, които повлияват на други бизнеси със своята дейност и иновации. В момента компанията има около 14 000 регистрирани патента и предстоящи заявки за патентоване През последните шест години Shell e инвестирала над 1,1 милиарда щатски долара в научно-изследователска дейност и технологии за развитие на нови енергийни източници. 

Page Tools