Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Проучване и добив

Бизнес направлението на Shell, посветено на дейностите за проучване и добив, се занимава с проучване и извличане на суров нефт и природен газ, често съвместно с международни и национални нефтени компании.

Ние втечняваме природния газ като го охлаждаме, след което го транспортираме до нашите клиенти по целия свят. Освен това произвеждаме синтетичен дизел от природния газ с цел да предоставяме по-чисти горива. Направлението за Проучване и добив на Shell подпомага нашия бизнес и като търгува с природен газ и енергия.

 От нефтосъдържащи пясъци извличаме тежки нефтоподобни продукти, които превръщаме в синтетичен нефт. Разработваме и вятърната енергия като средство за производство на електричество.

Бизнес направлението за Проучване и добив е разделено в 2 организационни единици: Проучване и добив Америка, обхващащо Северна и Южна Америка, и Международно Проучване и добив, обхващащо останалата част от света, с основни интереси в Европа, Азия/ Близкия изток/ Русия, Австралия/ Океания и Африка.

Производство, преработка и търговия с петролни продукти

Направлението на Shell за производство и търговия с петролни продукти обхваща няколко бизнеса. Заедно те превръщат суровия нефт в серия от преработени продукти, които се транспортират и продават по света за битови, индустриални и транспортни нужди.

Те включват горива, масла и битум. Производствената част на компанията обхваща следните дейности: рафиниране, снабдяване и дистрибуция. Продажбите са разделени на Продажба на горива на дребно, продажби на корпоративни клиенти (B2B), продажба на масла и алтернативна енергия и CO2.

Бизнесът ни с химикали разполага със собствени Производство и Маркетинг. Ние търгуваме със суров петрол, нефтени продукти и химикали, главно за да оптимизираме суровините за нашия производствен бизнес и да осигуряваме снабдяването с продукти за крайните потребители. CO2 организацията в рамките на Shell отговаря за управлението и координирането на дейностите за контрол върху въглеродните емисии за цялата компания.


Глобалната мрежа на компаниите от Shell Trading обхваща търговските дейности на Shell на  всеки по-голям енергиен пазар по света. Освен това управляваме една от най-големите флотилии за превоз на втечнен природен газ и танкери за транспортиране на нефт в света.

Развитие на технологиите и управление на проекти

Направлението за Развитие на технологиите и управление на проекти на Shell предоставя технически  услуги и технологичен капацитет за извършване на дейностите по проучване и добив и производство, преработка и търговия с петролни продукти.

Направлението ръководи изпълнението на мащабни проекти и спомага за подобряване на ефективността и цялостното представяне на компанията. Ние предоставяме диференцирани технически информационни методи за Shell и насърчаваме проучванията и иновациите с цел да създадем технологични решения на бъдещето.

Направлението за  Развитие на технологиите и управление на проекти на Shell обединява в себе си и дейностите, свързани с Безопасност и Опазване на околната среда, както и тези по Договаряне и възлагане на поръчки за доставка за Shell, тъй като те са съществена част от нашата работа.

Page Tools