Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Shell е глобална група от енергийни и нефтохимически компании. Нашата цел е да задоволим енергийните потребности на света по икономически ефективен, екологично и социално отговорен начин сега и в бъдеще.

Нашите ценности

Съдят ни по действията ни – нашата репутация зависи от това до колко съблюдаваме собствените си основни ценности – честност, почтеност и уважение към хората.

Нашите служители

Нашите служители имат съществена роля за осъществяването на нашата стратегия. Затова те участват в планирането и определянето на посоката на своята работа.

Нашата история

Научете как се превърнахме в една от водещите енергийни компании, каква е историята ни в България и открийте историята на нашето лого.