Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Мнението на нашите служители

Ние ценим комуникацията и консултирането с нашите служители в директен контакт с тях, чрез съвета на служителите или посредством признати профсъюзи. Насърчаваме ги да споделят своето мнение за процесите и практиките на компанията пред мениджърите или служителите, заети с човешки ресурси, по установения ред за спазване на условията на безопасност и конфиденциалност на информацията.

Нашата международна телефонна линия и уеб страница дават възможност на служителите ни да докладват за нарушения на Кодекса на поведение и Основните бизнес принципи на Shell, като същевременно запазват конфеденциалността на споделената информация и своята анонимност.

Разнообразие и интегриране на различията в Shell

Създаването на разнообразна и интегрираща работна среда е ключово за нашия успех и е в съответствие с нашите основни ценности - честност, почтеност и уважение към хората.


Разнообразните умения и опит на хората от различна културна среда, пол и възраст ни помага да разбираме по-добре нашите клиенти в отделните краища на света и да изграждаме по-стабилни взаимоотношения на местно ниво. Фокусът ни върху разнообразието и интегрирането на различията ни прави предпочитана от клиентите, служителите и партньорите ни компания.

Възнаграждение и допълнителни придобивки

Заплатите в Shell отразяват условията на пазара в страната, в която са базирани служителите ни, и високото ниво на  умения и опит, които изискваме от тях.

Ние поощряваме и награждаваме индивидуалните постижения чрез възнаграждения и бонуси, въз основа на постигнатите резултати, като социалните придобивки обикновено включват пенсионни планове и здравни осигуровки.


Прилагаме гъвкави трудови практики, когато е необходимо и възможно, и предоставяме конкурентни нива на годишен отпуск, отпуск по майчинство и бащинство.

Освен това приемаме, когато това е възможно,продължителния неплатен отпуск и творческия отпуск и насърчаваме служителите си да участват в проекти на компанията в областта на корпоративната социална отговорност, да се включват в разнообразни групи по интереси и кампании за набиране на студенти.

Кариерно развитие

Предоставяме на нашите служители програми за професионално обучение, развитие и подкрепа. В допълнение предлагаме програми за развитие на лидерските умения.

Работата в чужбина или от различни страни дава на служителите ни нови перспективи и знания. Насърчаваме креативността и иновативното мислене и даваме възможност на хората, които работят за нас, да се справят с нови предизвикателства и да поемат по-голяма отговорност.

Page Tools