Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Основни бизнес принципи на Shell

Осемте Бизнес принципа на Shell се базират на нашите основни ценности и насърчават доверието, откритостта, работата в екип, професионализъма и гордостта от това, което правим.

Когато през 1976 г. публикувахме нашите Основни бизнес принципи, станахме една от първите международни компании, които заявиха и обявиха своите разбирания в това отношение.

Кодекс на поведение на Shell

Как да реагирам, ако бизнес партньор ми предложи подарък? Какво е "вътрешна информация" и как да се отнасям с нея? Нашият Кодекс на поведение дава практически съвети на  служителите ни за това как да спазват законовите изисквания, как да работят с други хора и как да разрешават казуси, свързани с бизнес поведението.

Етичен кодекс

Етичният кодекс на Shell е предназначен за Изпълнителни директори и Главни финансови директори на Групата и изпълнява разпоредбите на Раздел 406 от щатския закон Sarbanes Oxley и изискванията за вписване на Нюйоркската фондова борса.

Page Tools