Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Устойчиво развитие в Shell

Стремим се в хода на нашата работа да произвеждаме по-чиста енергия, да създаваме ползи за обществото и да взимаме предвид повдигнатите социални и екологични въпроси, като ги интегрираме в нашата дейност.

Околна среда

Чрез партньорства с еколози и внедряване на нови технологии намираме начини да подпомогнем ограничаването на влиянието на нашата дейност върху околната среда.

Биогорива и алтернативни горива за транспорта

Как нисковъглеродните биогорива могат да подпомогнат намаляването на емисиите на CO2, докато търсенето на транспортни услуги расте?

Общество

Доставяме енергия в подкрепа на икономическия растеж и развитие. Работим с общностите, разположени в близост до нашите съоръжения, за да отговорим на техните притеснения и да споделим с тях ползите от дейността ни, като същевременно се стремим да защитаваме нашата репутация и бизнес.

Безопасност

Безопасността винаги e нашият най-висок приоритет. Научете повече за това, което правим, за да опазим живота и здравето на нашите служители, съседни общности и целостта на нашите съоръжения.

Доклад за устойчивото развитие - Отваря се в нов прозорец

Докладът на Shell за устойчиво развитие за 2015 г., публикуван на 18 април 2016 г., е нашият 18-ти доклад.