Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Биогорива

Биогоривата се произвеждат от биомаса, например растения, и могат да се ползват в горивата за транспорт. Днес ние сме най-големият дистрибутор на биогорива в света. Сега надграждаме нашия капацитет в съвременните биогорива и се стремим да ги направим по-устойчиви.

Въглеродният отпечатък на съществуващите биогорива зависи от начина, по който са произведени. Така например биоетанол, произведен от бразилска захарна тръстика, отделя около 70 % по-малко емисии на въглероден диоксид – от производството до потреблението си, в сравнение с бензина. Най-широко разпространеното биогориво днес, биоетанолът, се прави най-често от захароносни и захародайни растения.

 

Горивата на бъдещето

Shell е една от първите компании в света, която инвестира в разработване на биогорива, използвайки отпадни или неядивни части на растенията и нов процес на конверсия. По този начин могат да се произвеждат по-ефективни, нисковъглеродни биогорива, които да се смесват в по-голяма конценцтрация с бензин и дизел. Нашите изследователски екипи, работещи по биогоривата на Shell, си партнират с водещи компании в сферата на биотехнологиите и с академични институции.

Възможно е водородът да има значима роля в транспорта през бъдещите десетилетия, но налагането му в широки мащаби за търговски цели е все още предизвикателство.

Ние участваме в редица изследвания и инвестирахме в значителен брой водородни станции по света

Page Tools