Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

С оглед предотвратяване на инциденти, управляваме безопасността по систематичен начин и въвеждаме по-прости и ясни изисквани, които хората да разбират и следват по-лесно.

Всички компании и съвместни дружества под оперативен контрол на Shell са длъжни да управляват безопасността в съответствие с Ангажимента и Политика на Shell за здраве, безопасност, сигурност, околна среда и социално представяне или да прилагат еквивалент на тази политика. Това включва въвеждането в практика на набор от задължителни инструкции, покриващи теми като лична безопасност, пътна безопасност и безопасност на процесите.

Полагаме усилия да осигурим безопасността на нашите служители и подизпълнители, като се фокусираме върху управление на съответствието с нашите стандарти и законовите изисквания и работим върху поведенчески фактори, които могат да доведат до увеличаване на риска.

Развиваме лидерските умения на нашите служители в областта на безопасността, възнаграждаваме техните успешно положени усилия и подобряваме контрола, за да сме сигурни, че правилата се спазват.

Нашите задължителни 12 Животоспасяващи правила утвърждават това, което се очаква да знаят и да правят служителите и подизпълнителите ни, за да предотвратят сериозни наранявания или инциденти с фатален край. Пример за подобно правило е задължителното поставяне на предпазен колан. Тези, които нарушават правилата, рискуват срещу тях да бъдат предприети дисциплинарни мерки.

Page Tools

12 Животоспасяващи правила на Shell

Работи само след получаване на разрешително за работа на местата, където това се изисква

Извършвай редовни проверки за изтичане на газ на местата, където това се изисква

Провери и се убеди, че електрическата и горивната системи са изключени преди да започнеш работа и използвай персонални защитни средства

Влизай в затворени опасни пространства само след получаване на разрешително

Изключвай обезопасителните защитни системи и блокировки само след получаване на разрешително

Осигури се срещу падане, когато работиш на високо

Не минавай под висящ товар

Не пуши извън определените за това места

Без алкохол и наркотици по време на работа и шофиране

Не използвай телефон по време на шофиране и не превишавай ограниченията на скоростта

Поставяй предпазния колан

Следвай одобрения план за пътуване