Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

С оглед предотвратяване на инциденти, управляваме безопасността по систематичен начин и въвеждаме по-прости и ясни изисквани, които хората да разбират и следват по-лесно.

Всички компании и съвместни дружества под оперативен контрол на Shell са длъжни да управляват безопасността в съответствие с Ангажимента и Политика на Shell за здраве, безопасност, сигурност, околна среда и социално представяне или да прилагат еквивалент на тази политика. Това включва въвеждането в практика на набор от задължителни инструкции, покриващи теми като лична безопасност, пътна безопасност и безопасност на процесите.

Полагаме усилия да осигурим безопасността на нашите служители и подизпълнители, като се фокусираме върху управление на съответствието с нашите стандарти и законовите изисквания и работим върху поведенчески фактори, които могат да доведат до увеличаване на риска.

Развиваме лидерските умения на нашите служители в областта на безопасността, възнаграждаваме техните успешно положени усилия и подобряваме контрола, за да сме сигурни, че правилата се спазват.

Нашите задължителни 12 Животоспасяващи правила утвърждават това, което се очаква да знаят и да правят служителите и подизпълнителите ни, за да предотвратят сериозни наранявания или инциденти с фатален край. Пример за подобно правило е задължителното поставяне на предпазен колан. Тези, които нарушават правилата, рискуват срещу тях да бъдат предприети дисциплинарни мерки.

Page Tools

Животоспасяващи правила на Shell

Life Saving Rules - 1 - Work with a valid Work Permit when required

Работи само след получаване на разрешително за работа на местата, където това се изисква

Life Saving Rule # 2 - Conduct gas tests when required

Извършвай редовни проверки за изтичане на газ на местата, където това се изисква

Life Saving Rule # 3 - Verify isolation before work begins and use the specified life protecting equipment

Провери и се убеди, че електрическата и горивната системи са изключени преди да започнеш работа и използвай персонални защитни средства

Life Saving Rule # 4 - Obtain authorisation before entering a confined space

Влизай в затворени опасни пространства само след получаване на разрешително

Life Saving Rule # 5 - Obtain authorisation before overriding or disabling safety critical equipment

Изключвай обезопасителните защитни системи и блокировки само след получаване на разрешително

Life Saving Rule # 6 - Protect yourself against a fall when working at height

Осигури се срещу падане, когато работиш на високо

Life Saving Rule # 7 - Do not walk under a suspended load

Не минавай под висящ товар

Life Saving Rule # 8 - Do not smoke outside designated smoking areas

Не пуши извън определените за това места

Life Saving Rule # 9 - No alcohol or drugs while working or driving

Без алкохол и наркотици по време на работа и шофиране

Life Saving Rule # 10 - While driving, do not use your phone and do not exceed speed limits

Не използвай телефон по време на шофиране и не превишавай ограниченията на скоростта

Life Saving Rule # 11 - Wear your seat belt

Поставяй предпазния колан

Life Saving Rule # 12 - Follow prescribed Journey Management Plan

Следвай одобрения план за пътуване