Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Иновациите в Shell

Нашият подход към иновациите вдъхновява нови идеи и превръща някои от тях в ценни технологии и методи, които подпомагат посрещането на растящите енергийни нужди по устойчив начин.

Природен газ

Откриваме начини да отключим достъпа до нови находища на природен газ – изкопаемото гориво, което изгаря по най-чист начин.

Дълбоководно сондиране

Дълбоко под повърхността на моретата и океаните, ние използваме авангардни технологии, за да помогнем да бъдат открити и безопасно добивани енергоизточници.

Вятър

Чрез нашите вятърни турбини успяваме да експлоатираме в широка степен най-чистите налични енергийни ресурси.

Под земните недра

Използваме широк набор от технологии, за да извличаме повече нефт и природен газ от съществуващи находища и да подпомагаме идентифицирането на нови ресурси.

place Holder