Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Увеличена ефективност при извличането на нефт: Когато експлоатацията на дадено нефтено находище приключи, до две трети от нефта в него остава в земята, защото извличането му е твърде трудно или скъпо. Системата за увеличена ефективност при извличането на нефт нагнетява повече нефт до повърхността на икономически по-ефективна цена, като за целта се използва пара, газ или химикали за извличане на повече нефт на повърхността. Според Международната агенция по енергетика увеличаването на добива по този начин може да генерира допълнително около 300 млрд. барела нефт.

Да погледнем под повърхността: Използваме напреднали сеизмични технологии, за да създадем карта на нефтените и газови находища далеч под повърхността на Земята. Сеизмичните тестове представляват създаване на малки експлозии или вибрации на повърхността, които да генерират сеизмични вълни. Те по своята същност са звукови вълни, които отразяват подземните скални пластове. След това компютри трансформират записите на това ехо в триизмерни образи на скали и резервоари във висока резолюция. Периодично наблюдаваме и измененията, като добавяме и четвърто измерение.

Сондажи: Новите технологии позволяват да удължим дължината на кладенците до над 10 км, като не всички са с траектория направо и надолу. Сега вече можем да сондираме кладенци, които са разположени змиевидно в продължение на километри. Така успяваме да усвоим няколко нефтени джобове с един кладенец.

Smart Fields®: Оптимизираме нашите добиви с напреднали информационни технологии, наречени Smart Fields®. Тази технология интегрира дигитална информация от сензори, разположени в кладенците, и екипировка на повърхността с дистанционно контролирани клапани и разнообразни компютърни приложения, чрез които кладенецът се наблюдава по-добре и неговият живот се удължава.