Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Служители и организация

За нас работят 45,000 техници и инженери в цял свят. Глобалната ни мрежа от технологични центрове, разположени в близост до основните ни пазари и производствени локации, задвижват иновациите, от които се нуждаем, за да посрещнем бъдещите енергийни предизвикателства.

Около 10% от техническия ни персонал извършва изследователска и развойна дейност в технологичните ни центрове в 11 държави. Техните познания и творческо мислене са ключови за стремежа на Shell да подпомогне посрещането на нарастващите енергийни потребности на света по социално и екологично отговорен начин.

Ръководители на изследователски екипи

Нашите международно утвърдени ръководители на изследователски екипи спомагат за подобряването на познанията на служителите ни и действат като посланици на технологията на Shell. Те си сътрудничат с учени и експерти от други индустрии, за да заемат водеща роля в своята сфера. Работят заедно с нашия Директор по технологиите, за да създават и предоставят технологии в подкрепа на настоящия ни бизнес и да откриват нови технологии, които ще определят бъдещето на енергетиката.

Сътрудничество и открити иновации

Ние в Shell отчитаме факта, че нито една компания не може самостоятелно да разработи всички продукти и технологии, необходими за посрещане на растящите нужди на света от енергия с по-малък екологичен отпечатък. Работим в тясно сътрудничество с партньори от нашата индустрия, както и с признати експерти, за да вдъхновяваме нови идеи, да споделяме знания и да ускорим процеса на развитие на нови концепции. Това включва и нетрадиционни форми на сътрудничество в рамките на нашата собствена индустрия. Приветстваме и креативни идеи на външни за нашия бранш страни. Ние наричаме този наш подход „открити иновации”.

GameChanger

Програмата на Shell “GameChanger” насърчава хора с оригинално мислене да споделят идеите си за справяне с енергийните предизвикателства. Ако преценим, че дадена концепция има потенциал, можем да предоставим финансова подкрепа за доказване на изпълнимостта й.

От 1996 г. по "GameChanger" са инвестирани над 250 милиона щатски долара в повече от 2000 идеи, 200 от които се превърнаха в успешни проекти.  Сред тях е и FLNG – гигантски плаващ завод за охлаждане на природен газ до течно състояние. Shell възнамерява да изгради първото в света съоръжение от този тип, което има потенциала да направи революция в начина на преработване на природния газ.

Shell Technology Ventures

Shell Technology Ventures инвестира в различни компании от енергийния сектор с цел да ускори развитието и вкарването в употреба на нови технологии, които допълват нашата дейност. Eкипът работи в тясно сътрудничество с предприемачи и новостартирали компании, както и с компании за рисков капитал, които инвестират в тях.

Shell TechWorks

Shell TechWorks е нова, иновативна програма, създадена да се интегрира в съществуващи мрежи за иновации и по този начин да ускорява развитието на технологии, подпомагащи разрешаването на специфични предизвикателства, пред които Shell е изправена. Тази програма се ползва от предимствата на външната експертиза в рамките на нефто-газовата индустрия, както и на други сектори като космическите науки, отбраната, информационните технологии и медицината. Същевременно целта й e да даде външен поглед на Shell, както и да опосредства вътрешното преоткриване на експертни познания и нови идеи.

Първата локация на програмата Shell TechWorks Boston, е Кеймбридж, Масачузетс.

Научни изследвания по целия свят

Хиляди от най-добрите изследователи на Shell работят неуморно за намиране на начини да посрещнем предизвикателството да предоставяме по-достъпна енергия с по-малък екологичен отпечатък. Имаме три основни технологични центъра в САЩ, Холандия и Индия. Тези локации са важни за нашата дейност и ни помагат да се свържем лесно с учени и инженери на световно равнище. По-малки технологични центрове и офиси по света също предоставят помощ от локации, разположени в близост до наши партньори и клиенти.

place Holder

Инвестираме в бъдещето

Нашите значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност ни помагат да превърнем идеите в реалност. През последните пет години Shell е най-големият инвеститор в научноизследователска и развойна дейност сред основните международни петролни компании. През 2012 г. инвестирахме $1.3 млрд. в научноизследователска и развойна дейност във връзка с технологии, необходими за получаването на повече и по-чиста енергия, както за производството на по-ефективни горива и продукти за нашите клиенти.

Page Tools