Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Природният газ предлага достъпен и екологично по-приемлив избор на енергоизточник днес. Той ще подпомогне и все по-нарастващото търсене за повече и по-чиста енергия в бъдеще.

Шистов газ

Големи количества природен газ са заключени в тесни скални процепи с дебелина 100 пъти по-малка от тази на човешки косъм. Използваме напреднали технологии, които ни помагат да отключим достъпа до този природен газ по отговорен начин и да осигурим по-голяма енергийна сигурност.

Синтетични горива от природен газ

Инвестирахме повече от 35 години в усилия да разработим технология, посредством която да превръщаме газ в течни горива за транспорт и отопление, както и в смазочни продукти. Изградихме и в момента оперираме най-големия завод за производство на синтетични горива от природен газ в света - Pearl GTL в Катар.

Втечнен природен газ

Много от големите находища на природен газ са разположени далеч от потребителите на това гориво. Охлаждането на природния газ до течно състояние при температура от -162о C ни позволява да намалим чувствително неговия обем и да го транспортираме по-лесно до потребителите. Посетете нашата глобална уеб страница, за да научите повече за природния газ.

place Holder

Page Tools