Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

От депото до бензиностанцията

Shell България провежда контрол на всеки етап по пътя на горивото. Строгите процедури гарантират високото качество на зареденото от Вас гориво.

Контрол от рафинерията до бензиностанцията

В ДЕПОТО

Депото е мястото, където горивото се съхранява, преди да бъде доставено до търговските обекти, и където се извършва инжектирането на Shell добавки. Електронна система контролира вида и количеството Shell добавки за всеки вид гориво, които определят и високото качество на горивата Shell. Добавките се впръскват чрез автоматична система директно в цистерните, което гарантира точната дозировка и елиминира риска от човешка грешка.

Във всяко едно депо, използвано отShell, има изградена автоматична система за допълнително обогатяване с висококачествени добавки Shell на всеки вид гориво – FuelSave и V-Power Nitro+.

ТРАНСПОРТ ОТ ДЕПОТО ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА

Клетките на цистерната се пломбират. Цистерната следва точно определен и предварително начертан маршрут. Електронна система, свързана с централата на Shell България, следи превозното средство. GPS система сигнализира при отклонение от маршрута, нерегламентирано спиране, рязко ускорение или рязко спиране.

В ТЪРГОВСКИЯ КОМПЛЕКС

Резервоарите се зареждат през пълначната точка при спазване на строга процедура. Всеки един етап от разтоварване на горивото пряко се записва от електронна видео система. През останалото време пълначната точка е заключена и достъпът до нея е ограничен. Автоматични измервателни устройства напълно автономно следят качеството на горивото да остане ненарушено и алармират в случай на промяна, като ако има промяна, автоматичната система прекратява моментално продажбите на гориво до идването на специализирана сертифицирана фирма за установяване на промяната.

Page Tools