Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell се тестват на място в търговския комплекс от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането SGS.

SGS е лидер в областта на проверката, верификацията, изпитването и сертифицирането на процедури и услуги. Призната е за световен еталон за качество и почтеност. Научете повече на www.sgs.bg/SealOfQuality

 „Знак за качество” е най-обстойната и всеобхватна програма за инспектиране на качеството на пазара. Наличието на „Знак за качество” в посетения от Вас търговски комплекс Shell потвърждава, че:

  • Търговският комплекс предлага само горива, които отговарят на БДС и европейските стандарти за високо качество.

Проверките се извършват по преценка на SGS без предварително предупреждение.

Page Tools