Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Параметри за качество, контролирани от SGS

Горивата Shell се изследват в мобилна лаборатория на SGS, която следи значими параметри за качеството им. 

В специално оборудвана мобилна лаборатория се тестват всички задължителни значими критерии по БДС и Европейските изисквания и стандарти за гориво. 

ПАРАМЕТРИ ЗА БЕНЗИН

 1. Плътност при 15°C
 2. Дестилационни характеристики
  1. При 70°C се изпаряват, Е70
  2. При 100°C се изпаряват, Е100
  3. При 150°C се изпаряват, Е150
  4. Край на кипене
 3. Октаново число по изследователски метод
 4. Външен вид
 5. Съдържание на бензeн
 6. Налягане на парите (само за лято)
 7. Съдържание на сяра

ПАРАМЕТРИ ЗА ДИЗЕЛ

 1. Плътност при 15°C 
 2. Дестилационни характеристики
 3. Пламна температура в закрит тигел 
 4. Съдържание на сяра 
 5. Гранична температура на филтруемост (само зимата) 
 6. Съдържание на вода
 7. Микробиологично замърсяване

Page Tools