Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

  • Използвайте моторно масло Shell Helix HX7 10W-40, създадено да поддържа двигателя чист и да подобри представянето му при работа с автогаз.
  • Подменяйте горивния филтър на всеки 15 000 км. Така поддържате двигателя си в най-добра форма. Доверете се на оторизирани сервизи за смяната.
  • Подменяйте въздушния филтър на всеки 10 000 км, за да осигурите ефективно изгаряне и оптимален разход.
  • Поддържайте бензиновия резервоар пълен на 1/4. Това е препоръчително, за да се представя двигателят оптимално във всяка ситуация.                                         
  • Не препълвайте газовата уредба с гориво. За да си осигурите безопасно пътуване, газовият резервоар следва да бъде запълнен с гориво до не повече от 80-85% от обема му.
  • Автогазта е силно запалим продукт, затова загасете двигателя на автомобила, преди да започне зареждането, не пушете и не говорете по телефона поради риск от възникване на искра.