Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Център за работа с клиенти - euroShell карти
Безплатна телефонна линия:
0800 13 483
За обаждания от чужбина:
+359 800 13 483

Център за работа с клиенти - euroShell карти
Услуга Факс E-mail
Блокиране на карти 0800 13 149 blockcard-bg@shell.com
Общи запитвания 0800 13 152 euroshell-bg@shell.com
Обратна връзка и мнения 0800 13 150 cardfeedbackandissues-bg@shell.com
Нови клиенти 0800 13 151 cardnewbusiness-bg@shell.com

Адрес:

Шел България ЕАД

бул. Ситняково 48

Сердика Офиси, ет. 8

1505 София

България

Използвайте нашите Онлайн Формуляри.