Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Възползвайте се от удобството да получавате управленската си информация автоматично по и-мейл. И-мейл отчетите са резюмета, които можете да получавате по свой избор месечно, на тримесечие или ежегодно. Те включват:
 • Отчет за разхода на автомобилите
 • Резюмиран отчет за всички разходи
 • Резюмиран отчет за разходите за гориво

Ако имате няколко акаунта за карти euroShell, можете да получавате комбинирани отчети за всички свои акаунти. Искате да сте информирани за необичайна дейност с картите? Можете да изберете да бъдете уведомявани незабавно, чрез нашите И-мейл предупреждения така че да можете да предприемете своевременни коригиращи действия. Можем да Ви изпращаме тази информация и като И-мейл отчети, заедно с месечните Ви фактури, за редовни проверки на фирмената политика. Просто посочете праговете за параметрите, за да определите, кога желаете да получавате предупреждения. Има много начини за привеждане на И-мейл предупрежденията и И-мейл отчетите в съответствие с Вашите нужди:
И-мейл предупреждения и отчети
КРИТЕРИИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Кога се използва картата

Идентифициране на използваните карти

 • в рамките на конкретни периоди от време (определени от Вас)
 • В конкретни работни дни (определени от Вас)
За какво се използва картата

Преглед на картите използвани за:

 • купуване на продукти, различни от дизел
 • купуване на продукти, различни от гориво
 • плащане на пътни, магистрални, фериботни такси и услуги
 • за сделки на ръка, с ваучери
Липсващи или погрешни вписвания при покупка на гориво

Показване на картите, за които:

 • идентификационният номер на автопарка не е въведен в момента на сделката
 • Километражът не е въведен в момента на сделката
 • Километражът, въведен в момента на сделката е по-нисък от предишния записан в системата на Shell
Значително използване на картата

Показване на сделки с карти, при които:

 • Сумата е била по-висока от определената от Вас стойност
 • Количеството е било по-високо от определената от Вас стойност
 • Общата сума за деня надвишава определената стойност
 • Количеството за даден ден надвишава определената стойност
 • Идентифициране на картите, използвани за повече от общ брой дневни сделки, посочен от Вас

За да се запишете за получаване на и-мейл предупреждения или извадкови отчети, моля свържете се с Центъра за обслужване на клиенти.