Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Електронната система за събиране на пътни такси в Австрия, GO, е задължителна за всички превозни средства с допустимо тегло над 3.5 тона. Таксата, наречена ‘Maut’, е свързана с изминатото разстояние и се заплаща за всички магистрали в Австрия. Разстоянието се отчита от задължителното електронно бордово устройство: GO box. Тарифата на километър е различна, в зависимост от броя на осите и емисионния клас на двигателя.


Заплащане на пътната такса
Клиентите на euroShell Card могат да използват картата euroShell за бързо и лесно заплащане по два различни начина:


o Предварително плащане (Pre-pay)
Просто заредете GO box устройството със сума между €75 и €500 (с включен ДДС). При всяко преминаване през пункт за отчитане на пътната такса съответната сума се приспада. Можете да захраните GO box устройството с карта euroShell във всички обекти за продажба на GO в цяла Австрия.

o Последващо плащане (Post-pay)
GO box устройството автоматично записва дължимата пътна такса. Сумата след това се начислява в следваща euroShell фактура.


За по-добър паричен поток изберете опцията Последващо плащане, тъй като тя осигурява по-висока ликвидност на фирмата, предоставяйки възможност за разплащане само в края на отчетния период. Издадената Ви от euroShell Card фактура обобщава всички разходи за пътни такси в Австрия и е валидна за възстановяване на ДДС.


Лесна регистрация с картата euroShell
Регистрирането и получаването на GO box става лесно във всички пунктове а GO. Просто изберете картата euroShell като Ваш предпочитан метод на плащане и регистрацията Ви ще бъде потвърдена на място. Моля имайте предвид, че когато превозното средство е с емисионнен клас по-висок от Евро 3, в срок от 14 дни трябва да изпратите доказателство на оператора (копие от голям талон, документ от производител). В противен случай устройството ще бъде настроено за Евро 3, т.е. ще заплащате с около 10% по-висока такса.


В случай че сте се регистрирали за тази услуга чрез друг доставчик, прехвърлянето към euroShell Card може да стане бързо и лесно. На пункт на оператора попълвате формуляр за промяна на начина на плащане.
Можете да промените начина на плащане от предварително (pre-pay) на последващо (post-pay), като попълните формуляр за промяна.


Наемане на GO box
GO box може да бъде нает от обектите на Shell и други места в Австрия и граничещите с нея страни. GO box представлява електронно устройство, което се поставя от вътрешната страна на предното стъкло и регистрира всяко преминаване на превозното средство през пункт за заплащане на пътна такса. GO box се наема срещу еднократна административна такса от €5 (с включен ДДС).


Тунели
В системата GO са включени и посочените по-долу тунели. Когато оборудван с GO box автомобил премине през някой от изброените тунели, тарифата за съответния тунел се прилага автоматично.
o Тунел Arlberg (част от платената магистрала S16)
o Тунели Tauern и Katschberg (част от платената магистрала A10)
o Тунел Karawanken (част от платената магистрала A11). Дълъг е 7864 m и свършва в Словения
o Тунелът Felbertauernstrasse е важен алтернативен маршрут за трафика през южна Австрия


Услуга TOLL2GO
 Пътните оператори в Австия и Германия, Toll Collect и ASFINAG, предлагат комбинирана услуга – едно устройство за плащане на пътна такса в двете държави.


За тази услуга можете да се регистрирате през сайта www.go-maut.at, като за целта трябва да имате активни устройства за последващо плащане на пътна такса и в двете държави. След като направите Вашата регистрация, ще получите известие от австрийския пътен оператор, че Вашето Toll Collect устройство вече е пренастроено и можете да заплащате с него пътни такси в Австрия и Германия.


Услугата TOLL2GO не е задължителна и можете да продължите да ползвате отделни устройства за плащане на пътна такса в двете държави.


За по-подробна информация относно пътната такса в Австрия, посетете уебсайтовете на ASFINAG и GO MAUT.

Всички товарни автомобили с допустимо тегло над 12 тона трябва да заплащат обвързана с изминатото разстояние такса, наречена ‘Maut’, при използване на германските магистрали. Тарифата на километър е различна, в зависимост от броя на осите и емисионния клас на превозното средство.


Заплащане на пътната такса
Клиентите на euroShell Card могат да заплащат пътната такса в Германия по три различни начина:


o Автоматично, ако камионите са оборудвани със специално бордово устройство (OBU)
o Чрез резервация през Интернет
o Чрез използване на карта euroShell или карта Toll Collect (за регистрирани потребители) на терминал за самообслужване

Заплащане с OBU или чрез Интернет
Заплащането с OBU или чрез Интернет изисква предварителна регистрация на фирмата и превозното средство в системата за заплащане на пътни такси. Ако се регистрирате, ще получите и карта Toll Collect, която позволява удобен начин за плащане чрез използване на терминали на самообслужване.


Когато камионът е оборудван с On-Board-Unit  (OBU), изчисляването на таксата се извършва автоматично. Не е необходима предварителна резервация или спиране за плащане за всяко преминаване. В дългосрочен план OBU е най-удобното и ефективно решение, ако често Ви се налага да напускате магистралата. Монтажът на OBU се извършва от оторизирани сервизи.


Плащане на терминал за самообслужване
Намерете най-близкия терминал за самообслужване, чрез който можете "ръчно" да заплатите пътната такса.


Независимо кой метод на заплащане ще изберете, OBU, резервация през Интернет или  терминал за самообслужване, ще бъдете таксувани точно и удобно през euroShell Card.


За по-подробна информация относно пътната такса в Германия, моля, посетете уебсайта на Toll Collect.

LSVA (Швейцарската пътна такса за тежкотоварни автомобили) се прилага за камиони над 3.5 тона, които превозват стоки. Тази такса важи за всички пътища в Швейцария (и за магистралите, и за националните пътища). Тя се изчислява на база максимално допустимото тегло на превозното средство, изминатото в Швейцария разстояние и емисионния клас.


Плащане на пътната такса
o При първоначално влизане на територията на Швейцария, швейцарските митнически власти издават идентификационна карта на превозното средство, която може да бъде използвана при всяко следващо влизане в страната.
o Водачите използват монтирани на митниците терминали, за да декларират показанията на километража при влизане в страната и получават разписка. При напускане на Швейцария те трябва да попълнят разписката със съответните показания на километража и да я подпишат.
o Картата euroShell може да бъде използвана за плащане на тези терминали. Транзакцията се отразява в следваща euroShell фактура.


За по-подробна информация относно швейцарската пътна такса, моля, посетете уебсайта на Eidgenössische Zollverwaltung.