Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Електронната система за заплащане на пътни такси PREMID се прилага за всички автомобили над 3,5 тона. Системата покрива всички магистрали, както и някои първокласни пътища и повечото главни транзитни пътища. Чешката електронна пътна такса (e-toll) се таксува на километър, а разстоянието се отчита с помощта на задължително електронно бордово устройство.


Заплащане на пътната такса
Клиентите на euroShell Card могат да използват картата euroShell за заплащане по двата възможни начина:


o Предваритенло плащане (Pre-pay)
Сумата се внася в устройството PREMID. Когато предплатената сума намалее до стойности под 600KC (EUR 20), устройството издава акустичен сигнал за необходимост от добавяне на допълнителна сума. Сумите могат да бъдат предплатени и с карта euroShell. Устройствата могат да се получат в пунктовете за разпространение (напр. бензиностанции Shell).


o Последващо плащане (Post-Pay)
Не е необходимо да се предплаща сума преди или по време на пътуването. Дължимата сума се изчислява автоматично и се фактурира посредством euroShell. Опцията Последващо плащане (Post-Pay) осигурява по-висока ликвидност на фирмата, предоставяйки възможност за разплащане само в края на отчетния период. Получавате редовна справка за изминатите километри, което дава ясна представа за разходите при пътуването. Еднократното регистриране в Shell става чрез сключване на договор с оператора PREMID.


Центрове за връзка и центрове за обслужване на PREMID
Устройствата PREMID за автомобили се предлагат във всички центрове за връзка и пунктове за разпространение на PREMID в Република Чехия. Те са разположени главно в окръжните градове и в поделенията на Чешката търговска камара. Пунктовете за разпространение на PREMID предлагат регистрация за предварително плащане и получаване на бордови устройства с последващо плащане в случай на предварително направена регистрация в euroShell Card.


Списък на пунктовете за разпространение на PREMID можете да откриете на официалния сайт на оператора www.premid.cz

Когато пътувате по главните пътни артерии в Литва А1-А18 с бус или товарен автомобил се заплаща пътна такса с винетна система. С карта euroShell можете да закупите винетка на следните пунктове:

Lithuania Vignette Purchase Points

Lithuania Vignette Purchase Points

Title Address
Kalvarijos KAS Salaperaugis village, Marijampolė distr., LT -69041
Pasiekų KAS Pasiekos  village, Marijampolė distr., LT-69270
Kuršių KAS Perkėlos str.10, Klaipėda, LT-93270
Saločių KAS Grenctale border road post,  Pasvalys  distr., LT - 36246
Medininkų KAS Medininkai border road post,  Vilnius distr., LT-13019
Salaperaugio KAS 339 Salaperaugis village, Marijampolė distr., LT-69286
Smėlynės KAS Smėlynės border road post, Smėlynės village.,Zarasai distr., LT - 32139
Lavoriškių KAS Lavoriškių village., Vilnius distr, LT-15032
Kalvių KAS Kalvių gyv, Satkunų apyl., Joniškio raj.  LT-84101

Словакия

 

Електронната система за заплащане на пътни такси в Словакия е валидна за всички товарни превозни средства с тегло 3,5 т и повече, както и за транспортни средства за превоз на пътници (повече от девет лица, включително водача).

Системата покрива обособени участъци от магистралите и първокласни транзитни пътища. Словашката пътна такса се калкулира на базата на изминатото разстояние (с 19% ДДС), посредством задължително бордово устройство.


Тарифите се определят за километър изминато разстояние и зависят от:


o категория на превозното средство (тип – автобус или камион; общо тегло от 3,5 до 12 t или над 12 t);
o емисионен клас на двигателя на превозното средство;
o общия брой на осите на превозното средство;
o тип на пътя (магистрала или първокласен транзитен път).


Заплащане на пътната такса

Клиентите на euroShell Card могат да използват картата euroShell за заплащане по двата възможни начина – Предварително плащане (Pre-Pay), при което устройството се получава от дистрибуционнен пункт и се зарежда с определена сума и Последващо плащане (Post-Pay), където бордовото устройство се получава от дистрибуционнен пункт, след което се посещава оторизиран сервиз за инсталация.


Тарифите и карта на подлежащите на таксуване пътища можете да намерите на официалния сайт на пътния оператор www.emyto.sk

 

Унгария


В Унгария тежкотоварните автомобили над 12 тона се таксуват по всички магистрали (M1, M3, M5, M6 и M7) и по някои други главни пътища с помощта на електронна винетка  (1-, 10-, 31-дневна и годишна винетка).


Плащане на пътната такса
Водачите могат да използват картата euroShell за закупуване на електронни винетки в търговските обекти Shell в Унгария, а също и в пунктовете за продажба на магистралната компания. За повече информация, включваща списък на пътищата, подлежащи на таксуване, и цените, можете да посетите сайта на пътния оператор www.aka.hu

 

  

Беларус


Пътна такса се заплаща при пътуване по магистрала М1/Е30 (Брест - Минск - граница с Русия и обратно).Таксата може да бъде платена с карта euroShell в офисите на БЕЛАВТОСТРАДА (BELAVTOSTRADA).


Те се намират в следните населени места:
o Fedkovichi
o Kolosovo
o Kroupki
o Redki

От  01.07.2011 г. Полша въведе заплащане на пътната такса, посредством бордово устройство viaToll , задължително за превозни средства над 3,5 тона. Новата система обхваща 1 580 км от общо 7 600 км пътна мрежа. Тарифите се калкулират на база тип превозно средство, емисионен клас и категория на пътя. Полската пътна такса е освободена от ДДС. 


Можете да се регистрирате за Последващо плащане (Рost-pay) на услугата чрез euroShell Card.


Предимства на последващото плащане :
o Еднократна регистрация на превозните средства във Вашия автопарк
o Не захранвате устройство със сума, която остава неусвоена
o Депозитът за устройството /120 PLN ≈ 30 € /, като и транзакциите, се отразяват в международната euroShell фактура 
o Получавате устройствата на адреса по регистрация на фирмата или на място, на пункт по Ваше желание


С въвеждането на новата система, заплащането на пътните такси в Полша става комбинирано - пътната  мрежа, оборудвана с новата технология се заплаща с viaToll, отдадените на концесия магистрали А1 и А4 се плащат кеш, магистрала А2 можете да заплащате с euroShell карта на терминал.


Пълната информация за услугата е пубикувана на сайта на пътния оператор www.viatoll.pl