Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Всички автомобили подлежат на таксуване при преминаване на по-голяма част от италианските магистрали. Италианските магистрали се обслужват от повече от 20 частни фирми. Таксите се изчисляват въз основа на височината и броя на осите, но варират за различните оператори.


Клиентите на euroShell Card имат 2 възможности за плащане на таксите за преминаване по италианските магистрали:


o Чрез Viacard
o Чрез Viacard плюс Telepass


Viacard
Ако не желаете Вашите водачи да носят пари в брой, Viacard е най-подходящият начин за плащане на магистралните такси в Италия. Горивни карти не се приемат за директно плащане, а плащането с кредитни карти има един основен недостатък - не можете да възстановите ДДС.


Telepass
Telepass представлява система за електронно плащане, която дава възможност на водача да използва транзитната лента, без да е необходимо да спира. Устройството се поставя на предното стъкло на автомобила. При преминаването му през пункт за плащане, системата изчислява пътната такса и я начислява автоматично по Вашата сметка във Viacard, която от своя страна е обвързана със сметката Ви в euroShell Card. Telepass е допълнение към Viacard, а не алтернативен вариант за плащане и може да бъде поръчано само при наличие на валидна Viacard. 


Поръчката на Viacard/Telepass за euroShell клиенти е през нашия партньор FDE и предоставя следните предимства:


o Заплащане на таксата за преминаване по всички магистрали в Италия - единственото изключение са магистралите в Сицилия.


o Фирмите, извършващи транспорт на стоки за трети лица, които имат седалище в ЕС, могат да получат годишна отстъпка, ако се присъединят към създадения с тази цел "Консорциум". Като част от консорциума имате възможност да получите максимални отстъпки, определяни ежегодно от италианските власти (до 15% от заплатените от фирмата пътни такси през годината).


o Възможност за възстановяване на ДДС – фактурата на Viacard  се приема за възстановяване на ДДС, докато в случаите на заплащане в брой фактура с начислен ДДС може да бъде получена само при представяне на билетите пред Autostrade.

Via Verde
Via Verde е електронно устройство, което се поставя на предното стъкло на превозното средство. Устройството може да бъде наето от магистралната компания (по едно за автомобил).


Предимствата на устройството Via Verde включват:


o Отстъпки за автомобилите от клас 3 и 4 по магистралите на Brisa (50% между 22:00 и  07:00 ч и 30% между 10:00 и 16:00 ч).
o Не е необходимо да спирате на пунктовете за събиране на пътни такси, а преминавате директно по специално педназначено платно, където се извършва електронно регистриране на преминаването.
o Възможност за възстановяване на ДДС, за разлика от останалите методи на плащане.


Карта Servisa
Испанската карта Servisa може да се използва за частично плащане на магистралните такси в Португалия.


На магистралните отсечки опрерирани на концесия се приемат Via Verde и Servisa. Магистралите, които се оперират от държавата не приемат карти Servisa. 


Ако се нуждаете от допълнителна информация относно разходите за пътуване, моля, посетете уебсайта на Brisa.

Мостове в Португалия


Мостове „25 de Abril” и „Vasco da Gama”


Мостовете „25 Abril” и „Vasco da Gama” пресичат река Tejo и свързват Лисабон с южна Португалия чрез магистрали A2 (25 de Abril) и A12 (Vasco de Gama).
Заплащането за двата моста може да се извърши с карта Servisa и Via Verde.

Испанските магистрали се управляват от повече от 20 частни компании. Френските магистрали се управляват от 12 частни компании. Тарифите на отделните оператори варират. Като улеснение на клиентите, Shell предлага 2 основни възможности за заплащане на магистралните такси във Франция и  Испания:


o Shell InterRoute
o директно с карта euroShell


Shell InterRoute
Shell InterRoute е комбинирана електронна система за заплащане на магистрални такси във Франция и Испания.


Устройството Shell InterRoute прави пътуването Ви през Франция и Испания по-лесно. Монтира се на предното стъкло на автомобила и позволява преминаването през транзитните ленти, без да се налага да чакате.


Устройството включва технологии на TIS-PL за Франция и Via-T за Испания.  Валидно е за всички превозни средства над 3,5 тона.


Директно заплащане с картата euroShell
Водачите могат да използват картата euroShell за заплащане на таксите на терминал на всички оператори във Франция и повечето испански магистрални компании.

DARS управлява и поддържа 440 кm магистрали и първокласни пътища, както и 123 кm други пътища в Словения. Такси се заплащат за 83% от пътищата. Магистралните такси се формират като фиксирани суми за преминаване по определен участък от магистралата и се събират в специални пунктове. Камионите и автобусите са категоризирани като класове 3 и 4. Ако сте клиенти на Shell, имате 2 възможности за заплащане на магистралните такси в Словения: с карта Transporter на DARS или директно с картата euroShell.


Карта Transporter на DARS


При използване на картата DARS Transporter получавате отстъпки до 13% (важат само за превозните средства от класове 3 и 4).


Нивото на отстъпката зависи от предварително заплатената сума, заредена в картата DARS:


5% - ако предварително заплатената сума е между ЕUR 60 и 210 Euro
10% - ако предварително заплатената сума е EUR 210 или повече
13% - ако предварително заплатената сума е EUR 830 или повече
(максималната сума, която можете да заплатите с карта euroShell, e 850 Euro)
Дължимата магистрална такса се приспада от предварително заредената в картата DARS сума.


Водачите могат да използват същите платна за плащане с карта DARS, които използват и при плащане с карта euroShell.


Картата DARS Transporter може да бъде получена:
o във всички пунктове за заплащане на магистрални такси
o от центъра за поддръжка на магистралите в Любляна (Grič 54, изход Brdo от западния магистрален участък на Любляна)
o в специално предназначени за продажба на карти пунктове на местата за поддръжка на магистралата


Директно заплащане с карта euroShell
Можете да използвате картата euroShell за директно плащане на магистралната такса в съответните пунктове. Билетите не могат да бъдат прехвърляни на друг автомобил и са валидни само за определената дестинация (напр. Любляна – Торово – Любляна).


Можете да използвате фактурите на euroShell Card за възстановяване на ДДС.
За по-подробна информация, като тарифи, местоположение на пунктовете за заплащане на магистрални такси такси и т.н., посетете уебсайта на DARS словенската магистрална компания.
Водачите могат да използват картата euroShell за заплащане на преминаването през тунела „Karawanken” между Австрия и Словения.