Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Данъците формират съществена част от цената на горивото. Shell може да Ви помогне бързо и лесно да възстановявате ДДС и акциз от направените покупки в Европа с картите за гориво там, където е възможно. Чрез FDE, една от водещите агенции в Европа за възстановяване на ДДС, клиентите на euroShell Card могат да получат обратно платения ДДС след не повече от 14 дни от датата на фактурата. Това подобрява паричните потоци и планирането.

Обхват на дейността в Европа

Възстановяване на ДДС, начислен в 27 европейски държави.

Повишена ликвидност

Тъй като вече не се налага да чакате няколко месеца, докато съответните данъчни органи Ви възстановят ДДС, можете по-добре да управлявате и планирате своите парични потоци. Знаете точно колко ДДС ще Ви бъде възстановен и кога ще стане това.

По-малка административна тежест

FDE получава euroShell фактурите директно от Shell и извършва вместо Вас всички отнемащи време и сложни административни стъпки, свързани с възстановяването на ДДС и акциз. Също така ние осъществяваме и комуникацията със съответните органи, така че не е необходимо да се безпокоите за езиковата бариера.

Надежден съвет

На Ваше разположение сме, за да Ви дадем отговор на въпросите къде и за кои продукти можете или не можете да възстановите ДДС.

Предлагаме 4 вида услуги за възстановяване на данъци

Нетно възстановяване на ДДС

Това е най-бързият метод. ДДС се приспада от дължимите от Вас суми само 2 седмици след датата на фактурата.

Тази услуга се предлага само за euroShell фактури от близо 20 европейски държави.

Стандартно възстановяване на ДДС

При този метод плащането на сумата за възстановяване се извършва, след като в данъчните органи преведат дължимия Ви ДДС.

Тази услуга е необходима за тези държави, в които нетното възстановяване не е разрешено или е невъзможно за фирмата Ви.

Месечно възстановяване на ДДС

Тази услуга е достъпна за клиентите, които са регистрирани за нетно възстановяване. Тя предлага допълнително решение за всички фактури, които не са свързани с euroShell Card, като ДДС Ви се предплаща всеки месец.

Възстановяване на акциз

Shell може да Ви помогне да възстановите не само ДДС, но и част от платения акциз за закупеното дизелово гориво.  Предлага се от Белгия, Испания, Италия, Словения, Унгария и Франция.

За допълнителна информация как да се регистрирате за услуги за възстановяване на данъци, моля, свържете се с Shell.