Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

""

Нетно фактуриране и месечно възстановяване на ДДС

Държави Нетно фактуриране и месечно възстановяване на ДДС
Стандартно възстановяване на ДДС
Възстановяване на акциз
Австрия X X  
Белгия X X X
Чехия X X  
Дания X X  
Естония
                       X
 
Финландия X X  
Франция X X X
Германия X X  
Обединеното кралство
X X  
Гърция   X  
Унгария   X  
Ирландия X X  
Италия X X X
Латвия
                       X
 
Литва
                       X
 
Люксембург X X  
Нидерландия
X X  
Норвегия X X  
Полша X X  
Португалия   X  
Румъния   X  
Словакия X X  
Словения X X X
Испания X X X
Швеция X X  
Швейцария   X