Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Нашата инвестиция в горивата на бъдещето

Нашата страст за постигане на интелигентна мобилност ни води в продуктовите иновации, за да сме сигурни, че ще посрещнем нуждите на бъдещето. Участваме в развитието на биогоривата от над 30 години, нашият опит и инвестиции в тази област бяха ключови за развитието й. Прочетете повече и научете как развиваме горивата на бъдещето.

Горива на бъдещето- Биогорива

Биогорива

Биогоривата се произвеждат от биомаса (растителна маса или органични отпадъци) и целият им жизнен цикъл е свързан с отделянето на по-малко въглероден диоксид, отколкото при конвенционалните бензин и дизел. Нашият опит и инвестиции в технологии в областта на биогоривата ни помагат да развиваме нови поколения такива горива.

Какво представляват биогоривата?

Биогоривата се произвеждат от биомаса (растителна маса или органични отпадъци) и целият им жизнен цикъл е свързан с отделянето на по-малко въглероден диоксид, отколкото при конвенционалните бензин и дизел.

В същото време обаче при биогоривата биха могли да възникнат някои от следните ограничения: носители са на по-ниска енергия, обикновено са по-скъпи от конвенциалните горива, а т.нар. първо поколение биогорива често се асоциира с екологични и социални проблеми във връзка с противопоставянето му на хранителната верига или изсичането на тропически гори в развиващите се страни с цел да се осигури суровина за тяхното производство.

Накъде върви Shell в областта на биогоривата?

Shell участва в бизнеса с доставка на биогорива от повече от 30 години. Нашият опит и инвестиции в технологии в областта на биогоривата ни помагат да развиваме нови поколения такива горива.

Shell отговаря на законодателните изисквания на всяка страна, в която оперира, по отношение смесването на конвенционални горива и биокомпоненти. Същевременно сме сред първите организации в света, които развиват ново поколение биогорива - от нехранителни суровини.

Тези горива имат потенциал да намалят с 90 % количеството на отделяните въглеродни емисии от транспорта, без това да повлияе на производството на хранителни продукти. Shell развива своята дейност в съответствие с политика за устойчив добив на суровини за производство на биогорива и налага развитието на международно признати стандарти за тяхното доставяне.

Connexxion и Shell: технология и резултати в действие

Производство на синтетичен дизел от природен газ (gas-to-liquid)

Това е един от седемте автобуса на Shell, задвижвани от синтетичен дизел от природен газ (GTL), които бяха изложени пред централния офис на компанията по време на симпозиум на тема GTL и окoлната среда.


Безцветен, без миризма и практически без съдържание на сяра, синтетичният дизел от природен газ способства за подобряване качеството на въздуха и е един от най-рентабилните методи за намаляване на вредните емисии в транспорта. Той предоставя икономически ефективни и по-чисти транспортни решения за градските зони. Много правителства демонстрират интерес към GTL горивата като алтернатива на конвенционалните дизелови горива.

Connexxion и Shell: технология и резултати в действие

Една от най-големите автобусни компании в Европа в партньорство с Shell прегърна възможността да използва по-чисти алтернативи на дизеловите горива. През 2007 г.за период от 6 месеца Connexxion задвижваше 7 от своите автобуси в холандския град Delft изцяло със синтетичен дизел от природен газ, произведен от Shell.

Двете компании продължават да си сътрудничат с цел да доразвият това успешно техническо партньорство и да инициират нови съвместни проекти с цел опазване на околната среда.

place Holder
place Holder
place Holder