Изследването бе проведено през май 2021 г. и резултатите от него показаха, че Shell България е лидер в две направления – обществено доверие в сектора и „водеща марка“ на българския пазар за търговия с горива. Над 25% от анкетираните споделят още, че за тях Shell дава позитивен пример, полагайки системни усилия за намаляване на въздействието си върху околната среда в България, както и че работи в посока на енергийните нужди на бъдещето. Същият процент от анкетираните определят Shell като лидер в предоставянето на устойчиви енергийни решения у нас.

Sustainable Chart
Sustainable Chart

Основни акценти от резултатите от проучването:

  • Относително ниска запознатост с термините за въглерода сред българското население (под 50%), макар и последствията от въглеродния отпечатък да се разпознават по-добре;
  • 60% от анкетираните вярват, че отговорността за проблемите с околната среда е колективна – както на гражданите, така и на бизнеса, и на властите;
  • Близо 40% вече правят или обмислят да започнат да правят нещо, свързано с избора или употребата на автомобил, което би могло да допринесе за редуцирането на въглеродния отпечатък;
  • Действията, свързани с автомобил, които са вече предприети или се обмислят, са главно свързани с намаляваща употреба на автомобил или с избор на автомобил с по-нисък разход на гориво. Изборът на електрически или хибриден тип автомобил е най-рядко предприеманото или обмисляно действие;
  • Въглеродният отпечатък най-често се свързва с глобалното затопляне и замърсяването на въздуха като последствия – около 1/3 от анкетираните посочват една от тези две възможни последици;
  • Според почти 50% от запитаните използване на торби и опаковки за многократна употреба, разделно събиране на домакинските отпадъци, намаленото използване на автомобил най-много биха намалили вълеродния отпечатък;
  • 1/3 от шофьорите и 24% от общото население са били повлияни по някакъв начин от проблемите с околната среда, когато става дума за придвижване;
  • 1 от 10 шофьори е склонен да плаща повече за продукти на компании с политики за въглеродно компенсиране.

ОЩЕ ЗА НАС

Кои сме ние

Научете повече за нашата дейност, хора и начина, по който работим, заедно за да дадем тласък на прогреса към решения за повече и по-чиста енергия.

Марката Shell

Марката Shell популяризира нашите ценности и качеството на продуктите и услугите ни в целия свят.

Нашите ценности

Нашите основни бизнес принципи, кодексът на поведение и етичният кодекс помагат на всички в Shell да действат в съответствие с нашите ценности.