Повече на За нас

Кои сме ние

Научете за нашата дейност, хора и начина, по който работим, за да дадем тласък на прогреса заедно с решения за повече и по-чиста енергия.

Нашите ценности

Нашите основни бизнес принципи, кодексът на поведение и етичният кодекс помагат на всички в Shell да действат в съответствие с нашите ценности.