Основни бизнес принципи на Shell

Като глобална енергийна компания, извършваща дейността си в свят, пълен с предизвикателства, ние задаваме високи стандарти за представяне и етично поведение. За нас съдят по начина, по който действаме – репутацията ни зависи от това как се придържаме в живота си към основните ни ценности на честност, почтеност и уважение към хората. Нашите осем бизнес принципа се базират на тези основни ценности и показват как насърчаваме доверието, откритостта, работата в екип, професионализма и гордостта от това, което правим.

Когато през 1976 г. публикувахме нашите основни бизнес принципи, станахме една от първите глобални компании, които заявиха и споделиха своите разбирания в това отношение. Като част от тези принципи, ние се ангажираме да допринесем за устойчивото развитие, балансирайте краткосрочните и дългосрочните си интереси и включвайки икономически, екологични и социални съображения в нашия процес по взимане на решения.

От всички служители и подизпълнители на Shell, както и от тези в съвместните предприятия, които управляваме, се очаква да разбират и действат в съответствие с нашите бизнес принципи във всеки един момент. Насърчаваме доставчиците си и съвместните предприятия, които не управляваме, да прилагат еквивалентни принципи.

Изтегляне на основните бизнес принципи на Shell

Кодекс на поведение на Shell

Нашият кодекс на поведение указва на служителите как да прилагат основните бизнес принципи на Shell в съответствие с нашите основни ценности. Той дава практически съвети за постигане на съответствие със законите и разпоредбите и за начина на взаимодействие с клиенти, общности и колеги.

Регулаторните изисквания, наложени върху нас, никога не са били по-сложни или взискателни. Кодексът на поведение на Shell пояснява стандартите, които очакваме нашите служители да следват, както и поведението, към което очакваме да се придържат.

Кодексът на поведение на Shell обхваща области като: борба с корупционни практики, вътрешна и международна търговия, хора и безопасност, опазване на информация, активи и комуникации.

Изтегляне на кодекса на поведение на Shell

ОЩЕ ЗА НАС

Кои сме ние

Научете повече за нашата дейност, хора и начина, по който работим, заедно за да дадем тласък на прогреса към решения за повече и по-чиста енергия.

Какво правим

Shell е международна енергийна компания, която има за цел да отговори на нарастващите потребности в световен мащаб от решения за повече и по-чиста енергия по начини, които са икономически, екологично и социално отговорни.

Може също да се интересувате от

Прозрачност

Правенето на бизнес по ясен, открит начин е ангажимент, за чието спазване работим усилено, а също така насърчаваме прозрачността, където е възможно, в цялата ни промишленост.

Кариери

Присъединете се към нас, за да изследваме и откриваме повече и по-чисти енергийни решения заедно. Разберете за въздействието, което бихте могли да направите с кариерата си в Shell.

Бъдещето на енергията

Ние използваме нашето ноу-хау, технологии и иновации, за да доставяме повече и по-чиста енергия за нарастващото население на света.