Снимка на три вятърни турбини на хълм с очертанията на графиката „Постигане на нулеви нетни емисии“

Постигане на нулеви нетни емисии

Работим в сътрудничество с нашите клиенти и различните браншове в посока към ускоряване на прехода към нулеви нетни емисии.

Двама служители на Shell вървят сред огромни слънчеви панели

Промените в климата са предизвикателство, с което трябва спешно да се справим. Ще дадем своя принос за един свят с нулеви емисии, в който обществото не допринася за увеличаване на общото количество емисии на парникови газове в атмосферата.

Затова сме си задали цел да се превърнем в енергиен бизнес с нулеви нетни емисии до 2050 г. Това е свързано с още по-амбициозната цел за справяне с климатичните промени, определена в Парижкото споразумение на ООН: да се ограничи увеличаването на средната температура в света до 1,5° по Целзий.

Акостирал товарен кораб от птичи поглед

Да се превърнем в енергиен бизнес с нулеви нетни емисии означава, че ще намалим емисиите от нашата дейност, както и от горивата и останалите енергийни продукти, които предлагаме на нашите клиенти. Това означава също да улавяме и съхраняваме остатъчните емисии чрез различни технологии или да ги балансираме чрез компенсиране.

Трансформираме нашия бизнес и откриваме нови възможности, които осигуряват енергия с по-малко въглеродни емисии, като биогорива, водород, зареждане на електрически автомобили и генериране на електроенергия от слънцето и вятъра.

Мъж използва бързозарядна станция за електрически автомобили на Shell, а малко момиче го наблюдава от колата

Ако постигнем своята цел, това би означавало, че до 2030 г.: ще осигуряваме достатъчно електроенергия от възобновяеми източници за 50 милиона домакинства; ще имаме въведени в експлоатация 2,5 милиона електрозарядни станции за електрически автомобили; ще произвеждаме горива, които отделят осем пъти по-малко въглеродни емисии; и ще сме увеличили количеството биогориво и водород в продаваните от нас транспортни горива до 10%, спрямо 3% в момента.

Работим заедно с нашите клиенти, други фирми и организации в посока към намаляване на емисиите, включително в сектори, които трудно могат да бъдат декарбонизирани, като авиацията, корабоплаването, автомобилния транспорт и промишлеността. Съвместната работа включва подкрепа на държавни политики за намаляване на въглеродните емисии в отделни сектори. Ще продължим да стимулираме иновациите за осигуряване на по-чиста енергия, която е необходима на нашите клиенти.

Стратегията на Shell за постигане на нулеви нетни емисии

  • През октомври 2021 г. си поставихме за цел да намалим абсолютните емисии с 50% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2016 г. на нетна основа. Това обхваща всички емисии в Обхват 1, които идват директно от нашите операции, и в Обхват 2, от енергията, която купуваме, за да управляваме нашите операции под наш оперативен контрол.

  • Това допълва нашите цели за намаляване на въглеродния интензитет (Нетен въглероден отпечатък) на енергийните продукти, които продаваме, в синхрон с обществото. Това включва краткосрочни цели: 2-3% до 2021 г., 3-4% до 2022 г. и 6-8% до 2023 г. (в сравнение с 2016 г.). Това включва също и средносрочни и дългосрочни цели: 20% до 2030 г., 45% до 2035 г. и 100% до 2050 г. (в сравнение с 2016 г.).

  • Обвързахме заплащането на повече от 16 500 служители с целта за намаляване на въглеродния интензитет на нашите енергийни продукти с 6-8% до 2023 г., в сравнение с 2016 г.

  • Вярваме, че нашето годишно производство е достигнало своя връх през 2019 г. и очакваме общото производство на петрол да намалява с 1-2% на година до 2030 г.

  • Всяка година инвестираме около 1 милиард долара в нисковъглеродна енергия, като например зареждане на електрически превозни средства, водород, биогорива и електроенергия, произведена от вятърна и слънчева енергия. Планираме да увеличим тази сума до около 2 милиарда долара при условие, че успеем да намерим подходящите търговски възможности.

  • Стремим се да получим достъп до допълнителни 25 милиона тона капацитет за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) на година до 2035 г. – което се равнява на 25 съоръжения за CCS с размера на базата ни в Куест, Канада.

  • До 2025 г. ще прекратим рутинното изгаряне на газ, което генерира въглеродни емисии от съоръжения, свързани с проучването и добив на нефт и газ, които оперираме.

  • До 2025 г. очакваме да задържим емисиите на метан от съоръженията на Shell под 0,2%.