Усмихнат мъж с брада, на фона на дървета с очертанията на графиката „Генериране на стойност за акционерите“

Генериране на стойност за акционерите

Увеличаваме стойността чрез динамично портфолио и дисциплинирано разпределение на капитала.

Поглед към небето между сгради, отразяващи светлината

Powering Progress увеличава доходността на акционерите чрез акции и дивиденти. По такъв начин поддържаме спестяванията и пенсионните фондове на милиони хора по света.

Очакваме да осигурим висока възвращаемост, като прилагаме динамичен подход към нашето бизнес портфолио. Това означава да продължим да доставяме енергията, от която светът се нуждае днес, и заедно с това да увеличаваме инвестициите си в по-чиста енергия. Същевременно ще поддържаме финансова дисциплина и стабилен баланс, за да може компанията ни да остане силна, устойчива и готова да реализира възможностите за енергиен преход.

Жена, която работи на лаптоп права до прозореца на фона на залеза

Днес имаме много силни страни. Те включват нашите стабилни взаимоотношения с клиентите, търговски дейности на световно ниво и интегриран бизнес модел, който произвежда, купува, търгува, транспортира и продава енергия по целия свят.

Ние надграждаме тези силни страни, за да трансформираме нашата компания върху трите основни бизнес стълба: Growth, Transition и Upstream. Стълбът „Growth“ включва нашите търговски обекти, горива за бизнес клиенти, електроенергия, водород, биогорива, зареждане на електрически автомобили, природни решения и улавяне и съхранение на въглерод. Той набляга на работата с нашите клиенти с цел ускоряване на прехода към нулеви нетни емисии.

Мъж помага на усмихнато дете да полива цветята в градината

Стълбът „Transition“ включва нашия интегриран бизнес с горива и химически продукти, който генерира устойчиви парични потоци. Стълбът „Upstream“ осигурява парични средства и възвращаемост, необходими за финансиране на дивидентите на нашите акционери и трансформацията на нашата компания, чрез жизненоважни доставки на нефт и природен газ.

Като прилагаме динамичен подход към нашето портфолио и едновременно с това поддържаме финансова дисциплина и стабилен баланс, ще продължим да сме примамлива възможност за инвестиции за нашите акционери.