Вървящи мъж и жена работници в червени гащеризони, с бели каски и антифони

Нашите основни ценности

Живеем съгласно нашите основни ценности и нашия непреклонен фокус върху безопасността.

Две жени седят на бюро и гледат към компютър и таблет

Енергия за прогрес се базира на нашите основни ценности – честност, почтеност и уважение към хората, както и на нашия непреклонен фокус върху безопасността.

Основните ни бизнес принципи, Кодексът за етично поведение и Ръководството за съответствие помагат на всички в Shell да действат в съответствие с тези ценности и да спазват приложимите закони и разпоредби.

Въведохме нова рамка за вземане на решения, за да сме сигурни, че ще продължим да вземаме етични решения в съответствие с Кодекса за етично поведение.

Ние правим бизнес по ясен и отворен начин, и когато е възможно насърчаваме прозрачността в нашата индустрия.

Основният ни приоритет е да се грижим за безопасността на нашите служители, изпълнители и местните общности. Стремим се да не вредим на хората и да не допускаме течове от нашите съоръжения.