Снимка на малко момче, което гледа в таблет с очертанията на графиката „Енергия за живот“

Енергия за живот

Осигуряваме Енергия за живот чрез нашите продукти и дейности и чрез нашия принос към приобщаващо общество.

Две жени седят на маса и се усмихват

Shell осигурява енергия за живот чрез предоставяне на жизненоважна енергия за домовете, бизнеса и транспорта, за готвене, отопление и осветление.

Доставката на достъпна, надеждна и устойчива енергия също е от решаващо значение за справяне с глобалните предизвикателства, включително с бедността и неравенството. Затова се стремим да осигурим повече енергия на тези, които нямат достъп до нея днес. С нашата дейност ние подпомагаме отделните държави и общности. При нас работят хора в повече от 70 държави по света, на които осигуряваме доходи и други социални придобивки, като здравни грижи и пенсии.

Офшорна нефтена платформа в морето осветява нощта

Всяка година инвестираме десетки милиарди долари за стоки и услуги в общностите, в които развиваме дейност. Също така нашите дейности генерират приходи за правителствата чрез данъците и таксите, които плащаме, както и чрез данъците върху продажбите, които събираме от тяхно име. Тези приходи се използват за финансиране на здравеопазването, образованието, транспорта и други основни услуги.

Ние спомагаме за положителна промяна в държавите и общностите, като осигуряваме обучение и придобиване на нови умения. Така поддържаме развитието на местната икономика и поминъка. Също така укрепваме местните икономики, като насърчаваме предприемачеството, иновациите и пълноценната заетост чрез различни програми, включително Shell LiveWire – нашата програма за развитие на предприятията.

Трима души седят заедно в офис, разглеждат документи и се смеят

Ние се стремим да се превърнем в една от най-разнообразните и приобщаващи организации в света, в място, където всеки се чувства ценен и уважаван. Насочили сме вниманието си към четири основни области: пол, раса и етнос, ЛГБТ+ и хора с увреждания.

Освен това се стремим да осигурим на нашите клиенти все по-приобщаващо изживяване. Партньорството ни с приложението fuelService например осигурява на водачите с увреждания възможност още преди да започнат пътуването си да потърсят съдействие в нашите търговски обекти и да платят от колата си, когато вече са там. Ние уважаваме човешките права във всички аспекти на нашия бизнес. Нашият подход се основава на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

Как Shell осигурява енергия за живот

  • Нашата амбиция е до 2030 г. да осигурим надеждна електроенергия на 100 милиона души, които все още нямат достъп до такава в Африка и Азия.

  • Стремим се да постигнем 30% представителство на жените сред нашите топ 1400 лидери в Shell до края на 2021 г., 35% до 2025 г. и 40% до 2030 г., в сравнение с 26,4% в края на 2019 г.

  • Ще осигурим безопасна, грижовна и приобщаваща среда за служителите с различна сексуална ориентация, за да могат да бъдат себе си и да разгърнат пълния си потенциал.

  • Стремим се да увеличаваме расовото и етническо разнообразие в нашия персонал, за да можем да отразим многообразието на общностите, в които работим и живеем, като започнахме от Великобритания и САЩ, и продължихме в Нидерландия.

  • До 2030 г. ще направим нашата глобална мрежа от бензиностанции по-приобщаваща и достъпна за клиентите с физически увреждания.