Годишни доклади и публикации

Последният годишен доклад и формуляр 20-F, докладът за устойчиво развитие и наръчникът на инвеститорите са достъпни на нашия глобален уебсайт.

Отчитане

Ние доброволно отчитаме – открито и честно – нашите екологични и социални резултати от 1997 г. до сега.

ОЩЕ ЗА НАС

Кои сме ние

Научете повече за нашата дейност, хора и начина, по който работим, заедно за да дадем тласък на прогреса към решения за повече и по-чиста енергия.

Какво правим

Shell е международна енергийна компания, която има за цел да отговори на нарастващите потребности в световен мащаб от решения за повече и по-чиста енергия по начини, които са икономически, екологично и социално отговорни.